Mgr. Renáta Kaščáková

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,56. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

24. 5. 2018 7:49:36 - niki

Pomoc mladým rodinám

Ako by sa dalo podľa Vás pomôcť mladým rodinám s bývaním?
Nemohol by štát zo štátneho fondu rozvoja bývania (ak taký ešte vôbec existuje :-)) poskytovať pôžičky za nízky úrok, prípadne by financoval výstavbu nízko energetických domčekov a zabili by sa dve muchy jednou ranou?
Ďakujem
Nikola

Odpoveď

24. 6. 2018 5:59:09 - Mgr. Renáta Kaščáková
Dobrý deň, v súčasnosti sú úrokové sadzby hypotekárnych úverov v bankách na rekordných minimách, preto v tomto smere nemá štát ako viac pomôcť. Problémom sú hlavne nízke príjmy, a teda neschopnosť úvery splácať. Štát by mohol takmer okamžite dopomôcť vyšším čistým príjmom znížením daňového a odvodového zaťaženia, čo SaS navrhuje v rámci svojej reformy Odvodový bonus. Ďalší rast miezd môže štát podporovať zlepšovaním podnikateľského prostredia, ktoré vyvolá vznik nových pracovných miest, zvýši záujem o nových zamestnancov a tým tlak na výšku miezd. Celý rad možných opatrení pre podnikateľské prostredie máme pripravený v našej Agende 2020. V neposlednom rade pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských zamestnancov oproti zahraničným je nutné spraviť Slovensko vzdelanejším, aby nebolo iba montážnou dielňou, ale dokázalo poskytnúť aj prácu s vyššou pridanou hodnotou. Okrem podpory vyšších príjmov a možnosti získať vlastné bývanie je určite vhodné rozširovať možnosti nájomného bývania. Avšak táto oblasť patrí skôr do kompetencií miest a obcí, než štátu. V súčasnosti býva aj pre samosprávy hlavným problémom financovanie. Zo strany SaS si uvedomujeme nutnosť fiškálnej decentralizácie, aby regiónom nepribúdali iba kompetencie, ale aj financie, ktorými by ich mohli napĺňať.