Mgr. Renáta Kaščáková

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,56. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

17. 9. 2018 7:49:32 - Alte Mann

Motivácia

Myslíte si, že výška platu politika by pre neho mala byť najdôležitejšia, nehovoriac, že by mohla byť pre neho dokonca motiváciou :-) ???
Na druhej strane, ale ak chceme aby do politiky išli vzdelaní ľudia s praxou asi ich potrebujeme aj zaplatiť, ako sa na túto tému pozeráte Vy, ste podľa Vás dostatočne ohodnotená, motivovaná ???
Ďakujem

Odpoveď

4. 2. 2019 9:17:58 - Mgr. Renáta Kaščáková
V súčasnosti je mzda poslancov počítaná ako trojnásobok priemernej mzdy a upravuje sa podľa aktuálneho hospodárenia krajiny - čiže priamo sa odvíja od toho, ako sa darí občanom a Slovensku. Takýto princíp je podľa mňa dobrý a adekvátny dôležitosti a významu práce ústavných činiteľov. Myslím si, že plat by nemal byť pre politika prvotnou motiváciou, no zároveň by jeho výška by mala byť dostatočná k tomu, aby sa už nemal potrebu uchyľovať k iným zdrojom príjmov a podliehať rizikám korupcie. To podľa môjho názoru súčasný plat poslanca spĺňa. A čo sa týka samotnej výšky, v SaS sme otvorení prehodnoteniu spôsobu výpočtu odmien verejných činiteľov, ak by išlo systémovú zmenu, ktorú nebude potrebné dlho meniť. Nepovažujeme za správne, ak sa každý rok politici populisticky predháňajú v tom, kto skôr navrhne nižšie platy.