Mgr. Renáta Kaščáková

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,56. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

22. 8. 2018 11:36:41 - alle

Dr.Tiso

Čím sa previnil Dr. Tiso, keď ho vydávajú niektorí historici za kontroverznú postavu našich dejín podľa Vás?
Tým, že zachránil celistvosť nášho štátu?
Veď bol pod tlakom Hitlera a ak by nevyhlásil v marci 1939 Slovenský štát a nechal nás napospas osudu, tak by si nás pekne rozdelili Poliaci, Maďari a Nemci. Veď to je predsa potvrdený historický fakt, žiadna konšpirácia, tak ako sa mal teda podľa Vás zachovať??
ALLE

Odpoveď

4. 2. 2019 10:18:04 - Mgr. Renáta Kaščáková
Nikto nemôže s istotou tvrdiť, ako by sa v koži Jozefa Tisa za vojnových podmienok zachoval. Isté však je, že ako prezident prvej Slovenskej republiky bol popravený predovšetkým za zločiny proti ľudskosti: nastolenie totalitného režimu, rasové zákonodarstvo, prenasledovanie a deportácie Židov, za boj po boku nacistického Nemecka a potláčanie Slovenského národného povstania. Kontroverzia je v tom, či to nebola príliš krutá cena za celistvosť nášho štátu, o ktorej píšete. Otázkou je, či by sa naozaj naplnil osud zániku Slovenska, ak by sa Tiso zachoval inak, prípadne ktorý scenár vývoja by bol pre Slovákov väčšou traumou. Pretože scenár vazalského fašistického štátu, ktorý sa vďaka Tisovi naplnil, bezpochyby traumou je.