Mgr. Martin Poliačik

  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 3,52. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

ISLAM

Pán Poliačik máte strach z islámu, ako náboženstva, je tu úmera medzi terorizmom a týmto náboženstvom ??

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

Sloboda slova

stále zdieľate názor z minulosti, že nenávistné slovné prejavy voči gejom a lesbám, by mali byť trestné, zvlášne, že vy ...

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

Súvislosť

stále si myslíte, že nie je žiadna súvislosť medzi migrantmi a teroristickými útokmi dakujem

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

pokemoni

pán Poliačik, aký je vás názor na novú hru? nie je príliš nebezpečna? nehrozí riziku úrazu?

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

Osuský

Nemáte obavy, že Osuský svojím sprá vaním spustil éru balkanizácie našej politiky?

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

minaret

Dobrý deň, nemáte pocit, že to bozkávanie sa pod minaretom už bolo za hranicou?

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

Štrajk

Dobrý deň, ako sa vy pozeráte na štraj učiteľov? Myslíte si, že dôjde aj k tomu ostrému? A čo podľa Vás vyrieša, ak vyri...

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik odpovedal(a) na otázku

etika

Presadzujeme taký systém vzdelávania, v ktorom sa deti dozvedia základy z každého náboženstva a z každého dôležitejšieho svetonázoru. To by malo byť súčasťou štátneho vzdelávacieho programu a školy by si mali sami určiť spôsoby, akými k tomu dospieť. Etická výchova ako predmet je len jednou z možností. Presadzujem

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik dostal(a) novú otázku

etika

Dobrý deň, plánujete zasadiť etiku ako povinný predmet na základných a stredných školách? Teda, aby sa prestala alterno...

SuperFooterAdvertCode