ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 3,52. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

17. 12. 2015 16:08:39 - D.

etika

Dobrý deň,
plánujete zasadiť etiku ako povinný predmet na základných a stredných školách? Teda, aby sa prestala alternovať s náboženstvom?
V prípade, že povolíte vysokým školám a univerzitám vyberať školné, aká suma to približne bude?
Ďakujem

Odpoveď

28. 12. 2015 16:21:41 - Mgr. Martin Poliačik
Presadzujeme taký systém vzdelávania, v ktorom sa deti dozvedia základy z každého náboženstva a z každého dôležitejšieho svetonázoru. To by malo byť súčasťou štátneho vzdelávacieho programu a školy by si mali sami určiť spôsoby, akými k tomu dospieť. Etická výchova ako predmet je len jednou z možností. Presadzujeme, aby hodiny náboženstva neboli povinne voliteľné a boli navštevované len na základe dobrovoľného záujmu detí.

Výšku školného si určia samotné vysoké školy v konkurenčnej súťaži, no viem si predstaviť zavedenie stropu, napríklad že školné bude možné vyberať len do výšky 40% z nákladov na štúdium jedného študenta. Jedná sa o slobodu vyberať školné. Nie povinnosť. Naďalej môžu existovať školy, ktoré školné vyberať nebudú. Ak však existujú školy a študijné programy, ktoré dokážu osloviť svojou kvalitou napriek spoplatneniu, tak im výber školného máme umožniť. Je úlohou štátu  garantovať priestor pre poskytovanie takých pôžičiek, ktoré budú môcť študenti splácať po skončení štúdia.