ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 3,52. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Mgr. Martin Poliačik
Mgr. Martin Poliačik odpovedal(a) na otázku

etika

Presadzujeme taký systém vzdelávania, v ktorom sa deti dozvedia základy z každého náboženstva a z každého dôležitejšieho svetonázoru. To by malo byť súčasťou štátneho vzdelávacieho programu a školy by si mali sami určiť spôsoby, akými k tomu dospieť. Etická výchova ako predmet je len jednou z možností. Presadzujem

SuperFooterAdvertCode