Mgr. Lukáš Parízek

štátny tajomník MZV a európskych záležitostí SR
  • SNS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,65. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Nič nás k tomu nezaväzuje ..

Slovenská republika je členom EÚ a aktívne sa podieľa na riešení medzinárodných problémov. Ako zodpovedný člen únie pristupuje k problémom otvorene a zodpovedne. Migračná politika je jednou z oblastí

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Aký je pravý dôvod?

Obávam sa, že nedokážem presne odpovedať na Vašu otázku. Sociálne médiá predkladajú niekedy príliš veľa variánt rôznych okolností, pričom mnohé sa nezakladajú na pravde. Pravdou však je, že podľa mojich informácií pán Mojto odišiel na vlastnú žiadosť. Ostatné je záležitosťou pracovno-právnej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnáva

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Solidarita za každú cenu

Pozície a stanoviská Slovenskej republiky sú formované na základe faktov a prejavu podpory partnerov a spojencov. Slovenská republika ihneď po zverejnení demonštrovala svoj negatívny postoj voči incidentu

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Ide o serióznu a poctivú prácu?

Verte mi, pán minister Lajčák pristupuje k obom funkciám maximálne zodpovedne a s patričnou vážnosťou. Ostatne, výsledky práce hovoria za seba. Navyše, pán minister má na ministerstve dvoch štátnych tajom

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

ČR

Keďže na otázku odpovedám (z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti) neskôr a teda „po termíne“, asi je bezpredmetné sa vyjadrovať. Považujem však za dôležité poznamenať, že v prípade nášho najbližšieho suseda a&nb

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

700 hlasov nie je to trochu málo??

Svoje miesto vo voľbách do VÚC hodnotím realisticky. Výsledok bol sumarizovaný aj na predsedníctve strany a predseda A. Danko sa k tomu vyjadril aj na tlačovej besede, hneď po výsledkoch. Svoju kandidatúru som

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Jeruzalem

Je to postoj prezidenta Trumpa, ktorý tak vyjadril hodnotenie amerického rezortu zahraničných vecí.

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Propaganda

Áno, samozrejme. Už sme reagovali. Každé vyjadrenie, ktoré by spochybnilo našu štátnosť, históriu, rolu v medzinárodných vzťahoch a pod., by nemalo ostať b

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

A.Danko

Môžem Vás ubezpečiť, že všetko čo predseda A. Danko v Moskve povedal, bolo v súlade so záujmami Slovenskej republiky a smerovalo k zveľadeniu bilaterálnych vzťahov a rozšíreniu spolupráce hlavne v ekonomickej oblasti. Ja osobne hodnotím túto návštevu ako veľmi úspešnú a prospešnú pre Slovensko. Osobne som bol

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Konzultácia

Záleží od úrovne zložitosti a špecifík ako partnera, tak aj štátu, ktorý predstaviteľ Slovenskej republiky navštívi. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Riešenia

V mnohom s Vami súhlasím, ale keďže nepôsobím v komunálnej politike a nemôžem na uvedené veci priamo vplývať, môžem hovoriť len o tom, aké mám predstavy o rozvoji mesta ja. Problematiku dopravy

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Aby bol vlk sýty a ovca ostala celá, čistý diletalizmus

Vážená pani Anna, Slovenská republika je členom EÚ a NATO. Veľká Británia, ako členský štát, v ktorom incident prebehol a ktorý je našim spojencom a dôležitým politickým a ekonomickým partnerom, reagoval okamžite na základe bezprostredných faktov. Slovenská republika

Mgr. Lukáš Parízek
SuperFooterAdvertCode