Mgr. Lukáš Parízek

štátny tajomník MZV a európskych záležitostí SR
  • SNS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 5. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Propaganda

Áno, samozrejme. Už sme reagovali. Každé vyjadrenie, ktoré by spochybnilo našu štátnosť, históriu, rolu v medzinárodných vzťahoch a pod., by nemalo ostať b

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

A.Danko

Môžem Vás ubezpečiť, že všetko čo predseda A. Danko v Moskve povedal, bolo v súlade so záujmami Slovenskej republiky a smerovalo k zveľadeniu bilaterálnych vzťahov a rozšíreniu spolupráce hlavne v ekonomickej oblasti. Ja osobne hodnotím túto návštevu ako veľmi úspešnú a prospešnú pre Slovensko. Osobne som bol

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Konzultácia

Záleží od úrovne zložitosti a špecifík ako partnera, tak aj štátu, ktorý predstaviteľ Slovenskej republiky navštívi. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Riešenia

V mnohom s Vami súhlasím, ale keďže nepôsobím v komunálnej politike a nemôžem na uvedené veci priamo vplývať, môžem hovoriť len o tom, aké mám predstavy o rozvoji mesta ja. Problematiku dopravy

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek odpovedal(a) na otázku

Aby bol vlk sýty a ovca ostala celá, čistý diletalizmus

Vážená pani Anna, Slovenská republika je členom EÚ a NATO. Veľká Británia, ako členský štát, v ktorom incident prebehol a ktorý je našim spojencom a dôležitým politickým a ekonomickým partnerom, reagoval okamžite na základe bezprostredných faktov. Slovenská republika

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek dostal(a) novú otázku

Jeruzalem

Ako hodnotíte vyhlásenie D.Trumpa, že USA uznávajú Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela? Rodiaca sa katastrófa, alebo? Ďak...

Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek
Mgr. Lukáš Parízek dostal(a) novú otázku

Propaganda

Bude MZV reagovať na ruské vyjadrenia o tom, že Československo môže byť vďačné za vstup vojsk Varšavskej zmluvy v august...

SuperFooterAdvertCode