Mgr. Lukáš Parízek

štátny tajomník MZV a európskych záležitostí SR
  • SNS
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,65. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

20. 5. 2018 12:08:19 - AAA

Dublin IV.

To naozaj o tom kto a koľko migrantov príjme nebudú rozhodovať suverénne členské štáty, ale akási kolektívna rada? V akom stave je táto dohoda a ak ju nepodpíšeme budeme aj napriek tomu musieť súhlasiť s jej závermi?
Vďaka

Odpoveď

18. 10. 2018 9:39:53 - Mgr. Lukáš Parízek

V súčasnosti platí tzv. „Dublin III“. Pod vplyvom posledného migračného trendu a všeobecnej potreby obmedziť nepravidelné migračné toky do EÚ, boli spracované 3 nové legislatívne návrhy reformy (poznáme ich ako „Dublin IV“), ktoré majú byť súčasťou širšej reformy celého spoločného európskeho azylového systému. Koncept je však zatiaľ v štádiu návrhu o ktorom sa rokuje. Zatiaľ by bolo predčasné robiť akékoľvek závery. Naša pozícia sa však nemení a povinné kvóty odmietame pretože neriešia samotnú podstatu problému.