MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 • SNS
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,09. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Pohotovosti

 Dobrý deň,  zámerom nového systému pohotovostí malo byť odstránenie neúmerného preťažovania lekárov, ktorí slúžili na pohotovosti a ráno unavení museli nastúpiť do práce na ambulancie. Od prvého júla 2018 je ambulantná p

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Opäť sa otvára téma homosexuálnych "manželstiev"

 Dobrý deň,Ústava SR Čl. 41, ods. 1: Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.Som presvedčený, že v parlamente k žiadnej zmene tejto definície nedôjde.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Aký je Váš názor

 Dobrý deň,podstatou problému je, že nemocnice z dôvodu nedostatočného financovania prestali prijímať nových absolventov medicíny. Práve reformy po roku 2000 v rezorte zdravotníctva zapríčinili, že došlo k veľkému generačnému výpadku lekárov. Nie všetci lekári odchádzali do zahraničia len kvôli lepším platovým podmienkam, ale najmä z dôv

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Naozaj je nedostatok lekárov?

 Dobrý deň,žiaľ, nie ste jediný, ktorý má takúto negatívnu skúsenosť. Sú lekári, ktorí nedodržujú schválené ordinačné hodiny príslušným územným celkom. Mnohí lekári, ktorých poznám majú vlastnú licenciu. Ordinujú tak, aby ošetrili čo najviac pacientov v rámci ordinačných hodín. Väčšina ordinuje aj po prečerpaní objemov zo zdravotných poisťovní

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Ministerka

 Dobrý deň,ministerka Kalavská je lekár, docent, ktorá má teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti zdravotníctva. Problematiku pozná a rozumie jej. Počas jej pôsobenia na ministerstve zdravotníctva na pozícii štátnej tajomníčky sa svojej úlohy zhostila na 100%.S pozdravomŠtefan Zelník

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Neziskovky

 Dobrý deň,nie som síce právnik, ale pokiaľ mám správne informácie, tak prevádzačstvo, napomáhanie prevádzačstvu a ilegálne prekračovanie hraníc je trestným činom.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákonPrevádzačstvo § 355(1) Kto pre osobu, ktorá ni

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Neziskovky

Nebolo by vhodné, aby ste, ako vládna strana už konečne iniciovali podobný zákon, ako v Maďarsku, teda trestanie tých, k...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Všimné

 Dobrý deň,podľa môjho názoru ak donesie pacient lekárovi z vďaky po zákroku nejakú drobnosť, osobne to nepovažujem za úplatok.S pozdravomŠtefan Zelník 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kastrácia, sterilizácia ...

Dobrý deň, určite sa presídlením afrického obyvateľstva do krajín EÚ problém Afriky nevyrieši. Viacerí ekonómovia sú toho názoru, že pomoc EÚ v podobe finančných prostriedkov nie je pre Afriku riešením. Podľa ich slov sa ekonomiky afrických štátov nedokážu rozvíjať, pretože mnohé z nich bojujú s korupciou. Z peňazí určených na humanitárnu pomo

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Všimné

Ak dám lekárovi po dobre odvedenej operácií dobrovoľne darček, môže sa to chápať, ako úplatok? Stala sa mi taká nepríjem...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Čakanie

Aký je Váš názor na platbu za prednostné vyšetrenie u lekára? Veľa ľuďom by fixný termín pomohol, chápem aj tých, ktorí ...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Zdravotné poisťovne

 Dobrý deň,posielam Vám odpovede na Vaše otázky. Aký máte postoj k zdravotným poisťovniam? Jedna silná štátna, alebo otvorený trh? V istej etape na „trhu“ zdravotného poistenia pôsobilo na Slovensku až 17 zdravotných poisťovní. Väčšina poisťovní vznikla v ro

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Poďakovanie

Musím uznať, že Vaše odpovede sú plne fundované a málokto si tu na PL dá tú námahu pripraviť tak precízne odpoveď. Opäť ...

SuperFooterAdvertCode