MUDr. Štefan Zelník, PhD.

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,9. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

14.7.2018 12:39:46 - Jarry

Populista premiér

Je normálne ak premiér vyzýva k prijatiu cca 200 nových medikov, ktorí sa neumiestnili?
Aký to má význam, veď aj títo vyštudujú za štátne a po škole poďme preč zo Slovenska, tak aký to má význam, okrem toho že nás to bude stáť viac peňazí?
Treba nájsť systémové riešenie, nie takéto populistické!
Ďakujem za Váš názor

Odpoveď

17.7.2018 18:25:17 - MUDr. Štefan Zelník, PhD.
 Dobrý deň,
považujem to za správne, že bude prijatých viac uchádzačov na lekárske fakulty. Prijímacie pohovory v minulosti boli nastavené tak, že komisia rozhodla, či dotyčný študent spravil alebo nespravil skúšky. V súčasnosti študenti píšu testy, ktoré sa bodovo ohodnotia. Každá fakulta si určí, koľkých študentov príjme. Ak sa na fakultu prihlási 1000 študentov, fakulta urobí poradie podľa počtu získaných bodov. Následne fakulta spraví čiaru a príjme iba stanovený   počet študentov. Keď si pozriete bodové hodnotenie medzi prijatými a neprijatými, v prvej dvestovke študentov sú rozdiely minimálne. Týchto študentov fakulta neprijala preto, že by zlyhali vedomostne, ale preto, že boli pod čiarou.
Z vlastnej skúsenosti, keď som robil prijímacie skúšky na lekársku fakultu, tak smerné číslo pre prijatie bolo 120. Z 350 uchádzačov nás bolo prijatých 180. Promovali sme 114. Vďaka takémuto situ sa vytvoril tlak na vedomosti študentov a zodpovednosť k pacientovi. Práve zvýšený počet prijatých poslucháčov do prvého ročníka umožní zvýšiť vedomostné požiadavky na študentov. Ak sa príjme viac študentov, neznamená to, že všetci štúdium aj ukončia. 
Väčšina absolventov chce zostať pracovať na Slovensku. Zdravotníctvo je však dlhodobo podfinancované. Nemocnice nie sú ochotné prijať viac nových mladých lekárov  ako potrebujú (nemajú na ich mzdy). Zhruba polovica lekárov je v ambulantnej sfére a polovica v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Aby lekár mohol pracovať samostatne v ambulancii, musí získať atestáciu a tú môže získať len v lôžkovom zdravotníckom zariadení (nemocnica). Na Slovensku chýbajú v systéme najmä ambulantní lekári a povinnosťou štátu je tento stav vyriešiť. Preto sme prijali zmeny v legislatíve a do praxe sa zavádza rezidentský program. Ten umožní nemocniciam prijať viac absolventov lekárskych fakúlt, aby mohli získať atestáciu. Nemocnice na prijatie absolventov v rámci rezidentského programu získajú od štátu financie na mzdy mladých lekárov.
S pozdravom
Štefan Zelník