MUDr. Štefan Zelník, PhD.

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,09. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

13. 5. 2019 20:15:58

Štát dlhodobo zlyháva

Štát dlhodobo zlyháva

Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo o stratifikácii, Rázsochách a problémoch v rezorte.

Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo odbornej verejnosti hlavné kritériá pre stratifikáciu nemocníc. Ako sa vy pozeráte na samotnú správu a možnosti realizácie? Pozitíva a negatíva z vášho pohľadu?


Do roku 2004 boli nemocnice rozdelené do troch typov. Nemocnice I. typu mali 4 základné oddelenia (chirurgiu, gynekológiu, interné a detské oddelenie), ktoré poskytovali základnú diagnostiku a liečbu. Komplikovanejších pacientov posielali do spádových nemocníc II. typu, alebo do krajských tzv. III. typu prípadne do fakultných nemocníc. Po roku 2004 vtedajší minister Zajac zrušil toto rozdelenie a nemocnice sa stali všeobecné a špecializované. Je v záujme pacienta a jeho bezpečnosti, aby sa špecializovaná a náročná diagnostika či liečba niektorých menej častých ochorení sústreďovala výhradne do určených nemocníc. Je predsa prirodzené, že ak lekár isté chirurgické výkony robí často a opakovane, má s nimi aj väčšiu skúsenosť. Stratifikáciou sa čiastočne vraciame k modelu organizácie zdravotníctva, ktorý tu bol pred rokom 2004. Centrá musia byť zabezpečené nielen kvalitnou a modernou technikou ale aj personálne.   Ak sa  budú sústreďovať do centier zložitejšie a menej časté ochorenia, budú mať tieto zdravotnícke zariadenia s danými ochoreniami väčšiu skúsenosť. Jednoznačným pozitívom bude, že sa zlepší zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pacienta. 

Poslanci hovorili aj o stratifikácii nemocníc. Zhodujú sa na jej potrebe, zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť zdravotnú starostlivosť. To by práve stratifikácia nemocníc mala priniesť. Rozdeliť nemocnice na lokálne, regionálne a nadregionálne je podľa vás správna myšlienka. Prečo?

Stratifikáciou sa vraciame k typológii nemocníc. Niekdajšie nemocnice I. typu sa budú označovať ako lokálne nemocnice. Nemocnice II. a III. typu budú po novom regionálne nemocnice a fakultné (terajšie univerzitné nemocnice) budú po novom národné. Stratifikácia je nevyhnutnosť, ak chceme zásadnejším spôsobom zmeniť súčasný stav v sektore zdravotníctva. Dnes pacient chodí, vybavuje, prosí, hľadá odborníkov. To je z môjho pohľadu ako lekára neprijateľný stav, preto stratifikáciu vítam a podporujem. Návrat k rajonizácii a sústredeniu zložitých a menej častých výkonov do vybraných lôžkových zariadení by mal zabezpečiť nielen prirodzenú dostupnosť, ale najmä zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a väčšiu bezpečnosť pre pacienta. Stratifikácia prinesie do systému aj merateľné kritériá výsledkov liečby. Materiál stratifikácie treba chápať ako návrh, ktorý musí prejsť pripomienkovým konaním a musia sa k nemu vyjadriť odborné spoločnosti.

Predpokladáte, že dokončiť Rázsochy by bolo jednoduchšie ako postaviť novú nemocnicu, prípadne odkúpiť od Penty?

Žiaľ, treba konštatovať, že štát dlhodobo zlyháva. Do roku 1998 výstavba nemocnice Rázsoch pokračovala. Po roku 1998 z nepochopiteľných dôvodov sa stavba začala utlmovať až sa zastavila. Štát za viac než 25 rokov postavil len jednu nemocnicu a to Nemocnicu ministerstva vnútra. Zásadným spôsobom nebola zrekonštruovaná žiadna nemocnica aj napriek tomu, že mnohé už nevyhovujú platným normám a požiadavkám dnešnej doby. Som presvedčený, že nielen Bratislava, ale celé Slovensko potrebuje novú, modernú nemocnicu aspoň s 1100 lôžkami, ktorá bude zabezpečovať diagnosticko-liečebnú starostlivosť, pregraduálnu výučbu medikov a postgraduálnu výučbu lekárov. Preto úvahy o odkupovaní nemocnice či stavaní nemocnice s počtom lôžok okolo 630 sú pre mňa nepochopiteľné. Na Slovensku nám chýbajú lekári, potrebujeme zvýšiť počty prijatých študentov. Projekt výstavby Rázsoch počítal s vybudovaním celého komplexu, vrátane priestorov na výučbu študentov medicíny (teoretické ústavy, predklinické pracoviská ...). 

Všetky kritériá ministerstvo ešte nezverejnilo, bude o nich rokovať nielen s poskytovateľmi, hlavnými odborníkmi na jednotlivé špecializácie, zriaďovateľmi, ale aj so stavovskými zdravotníckymi a pacientskymi organizáciami. Aký je predpokladaný termín zberu informácií a pripomienok a čo si od toho štátna inštitúcia sľubuje?

Momentálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie. K materiálu sa budú vyjadrovať jednotlivé odborné spoločnosti, asociácie, zamestnávateľské zväzy, stavovské organizácie a ďalší. Predpokladám, že do leta by mohol byť tento proces ukončený.

Ako sa na tieto zmeny pripravia podľa vás poisťovne? Nebudú nemocnice ťahať za kratší povraz?

Stratifikácia musí ísť ruka v ruke s cenotvorbou. Cenotvorba sa musí odvíjať od skutočných nákladov za diagnostiku a liečbu pacienta.Za cenotvorbu by malo byť zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva.

Kritériá pre stratifikáciu vypracovala odborná pracovná skupina zložená zo zástupcov MZ SR, Úradu vlády SR, zdravotných poisťovní Dôvera, Union a Všeobecnej zdravotnej poisťovne a expertov z medzinárodnej poradenskej spoločnosti The Boston Consulting Group. Koľko eur bude stáť táto odborná skupina expertov?

Je to dobrá otázka, ale prosím ju adresovať Ministerstvu zdravotníctva.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama