MUDr. Štefan Zelník, PhD.

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,09. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

30. 5. 2018 18:28:50

Nie je to len o premenovaní zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru

Nie je to len o premenovaní zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru

Na Slovensku ale aj v Čechách bol pred rokom 2004 dostatok vysoko kvalifikovaných zdravotných sestier. Ich výučbu zabezpečovali stredné zdravotnícke školy.

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) chýba v súčasnosti na Slovensku v porovnaní s priemerom OECD viac ako 15.000 sestier a pôrodných asistentiek. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva chýba na Slovensku 2.300 sestier.

Pán predseda, koľko podľa Vás na Slovensku chýba sestier v skutočnosti?

Podľa mňa ich chýba cez 3.000.

Ako si vysvetľujete úbytok zdravotných sestier na Slovensku v porovnaní s obdobím spred roka 2004, ked ich bol dostatok resp. prečo študenti stratili záujem o štúdium na stredných zdravotníckych školách a uprednostnili vysokoškolské štúdium?

Pri implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES z roku 2005 (L 255/40, oddiel 3) došlo k chybnej interpretácii tohto dokumentu. Niektoré predstaviteľky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) presviedčali verejnosť, že zdravotná sestra musí mať vysokú školu, nakoľko to vyžaduje smernica EÚ. V krajinách EÚ je systém vzdelávania nastavený tak, že po 10 rokoch štúdia získava študent všeobecné vzdelanie. Následne nastupuje na high school (v preklade stredná škola), čo bolo nesprávne preložené ako vysoká škola. Z tohto dôvodu boli nútení absolvovať vysokoškolské štúdium s titulom Bc. alebo Mgr. Stredné zdravotné školy strácali na atraktivite a išli do útlmu aj napriek tomu, že vychovávali vysoko kvalifikované zdravotné sestry, vďaka ktorým je aj dnes zabezpečovaná vynikajúca zdravotná starostlivosť o pacienta. 

 Aké nedostatky vidíte v súčasnom vzdelávaní zdravotných sestier?

Na denné vysokoškolské štúdium sa môžu v súčasnosti prihlásiť všetci absolventi, ktorí získali maturitné vysvedčenie, čiže aj absolventi elektrotechnickej či poľnohospodárskej školy. Po 3 rokoch denného štúdia na vysokej škole ošetrovateľstva získavajú titul Bc. a následne môžu vykonávať pracovnú pozíciu zdravotná sestra. Podľa niektorých predstaviteliek SK SaPA to sú tie pravé a erudované zdravotné sestry, lebo majú vysokú školu. Ja sa s tým nestotožňujem. Systém by mal podporovať vo vysokoškolskom štúdiu najmä absolventov zo stredných zdravotníckych škôl. Štúdium na stredných zdravotníckych školách je odborne, vedomostne aj prakticky zamerané práve na prípravu študentov, ktorí po absolvovaní budú pracovať v oblasti zdravotníctva. Stredné zdravotnícke školy považujem za ten najlepší základ pre pokračovanie štúdia na vysokej škole odborného zamerania.  

Zdravotnícki asistenti sa po novom budú volať praktické sestry. Deväť z 11 poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo hlasovalo za premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Čo je cieľom premenovania?

 Oceňujem, že sme vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo dokázali dospieť k pragmatickej zhode takmer celým politickým spektrom. Potvrdilo sa, že pacient pre nás je a vždy bude na prvom mieste. Chcem zdôrazniť, že to nie je len o premenovaní zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Našim prvoradým záujmom je, aby pacient dostal kvalifikovanú a najmä ľudskú starostlivosť. Po rozšírení kompetencií názov praktická sestra vystihuje ich pracovnú náplň a zlepšuje ich spoločenské postavenie. Predpokladáme, že sa záujem o štúdium na stredných zdravotníckych školách (SZŠ už pripravili zmeny študijných plánov v súlade s rozšírenými kompetenciami) zvýši, ako tomu bolo v susednom Česku. Chceme, aby praktické sestry boli patrične finančne ohodnotené, aby sa im oplatilo zostať v zdravotníctve. Zároveň očakávame, že mnohí absolventi budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, čím by sa stali aj medzinárodne uznanými zdravotnými sestrami. Zdravotné sestry s vysokou školou sa uplatnia na intenzívnych pracoviskách či vo vedúcich pozíciách.

Očakávate, že sa záujem o štúdium na stredných zdravotníckych školách zvýši?

Primárnym úmyslom je  nielen zatraktívniť zdravotnícke školy, ale vrátiť im opäť ich postavenie. Stredné zdravotnícke školy aj naďalej vyučujú takmer v nezmenených učebných plánoch študentov, ale absolventi končia ako zdravotnícki asistenti. Tabuľkovo boli zaradení spolu so sanitárom do skupiny sanitár / zdravotnícky asistent. Pre toto zaradenie a spoločenské postavenie z 10.000 absolventov stredných zdravotníckych škôl zostalo pracovať v zdravotníctve iba okolo 2.200. Väčšina z nich si našla inú prácu, alebo vykonávajú prácu v zahraničí. Nakoľko zdravotnícki asistenti boli odborne vzdelanejší než sanitári, Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo v súlade so vzdelávacím procesom k zmene legislatívy. Vyhláškou 28/2017 s účinnosťou od 1.3.2017 rozšírilo kompetencie zdravotníckym asistentom a to aj napriek nesúhlasu vedenia Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. 

S ktorými konkrétnymi kompetenciami pre zdravotníckych asistentov nesúhlasilo vedenie SK SaPA? 

  • Pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.
  • Zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie uskutočnené zdravotné výkony a na základe zdravotnej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby ZP a štatistiky.
  • Poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.
  • Na základe indikácie lekára samostatne odoberá kapilárnu krv (okrem krvi na acidobázickú rovnováhu).
  • Podáva inzulín podkožne.
  • Podáva nízko molekulárny heparín podkožne
  • Odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému.
  • Podáva stravu sondou.
  • Zdravotnícky asistent (okrem novorodencov) spolupracuje s lekárom napríklad pri preväzoch, drobných chirurgických výkonoch, pri ošetrovaní drénov (pred rozšírením kompetencií mohol asistovať len zdravotnej sestre). 

Chcem zdôrazniť, že pacienti si aj dnes sami bežne aplikujú inzulín, alebo nízko molekulárny heparín,  preto nerozumiem, prečo niektoré členky SK SaPA nesúhlasili s touto kompetenciou.  

Ako prebiehali rokovania?


Výbor NR SR pre zdravotníctvo inicioval rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorých súčasťou bola aj ministerská sestra. Tieto rokovania neviedli k žiadnej dohode. Ministerská sestra vždy trvala len na vysokoškolskom štúdiu zdravotných sestier. Členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo rokovali aj s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl, ktorej požiadavkou bolo zlepšiť postavenie ich absolventov podľa vzoru z Českej republiky. Opakovane sme rokovali s členmi Výboru pre zdravotníctvo Českej republiky o ich skúsenostiach so zavedením praktickej sestry. Po týchto rokovaniach sme dospeli k väčšinovému názoru, že upravíme absolventom stredných zdravotníckych škôl aj ich spoločenské postavenie, ktoré bude adekvátne zodpovedať ich vzdelaniu s rozšírenými kompetenciami. Následne došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Praktická sestra tak môže s lekárom, alebo so zdravotnou sestrou, či pôrodnou asistentkou pracovať na ambulancii, ale aj pri lôžku pacienta. Nemá však všetky kompetencie ako zdravotná sestra, či pôrodná asistentka. 


Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama