MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 • SNS
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,15. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Odborná spôsobilosť

 Dobrý deň, ľudia rozhodli a rozhodnú vo voľbách, kto ich bude v parlamente zastupovať. Ja rešpektujem výsledky volieb a preto hodnotenie správania a postojov jednotlivých poslankýň a poslancov nechám na voličoch. ;)S pozdravomŠ

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Školné

 Dobrý deň, riešenie p. poslankyne Cigánikovej považujem za zlé. Treba si uvedomiť, že aj naši študenti študujú v zahraničí a nie je ich málo. S pozdravomŠtefan Zelník

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Nemocnice

 Dobrý deň, nemocnica na Rázsochách bola naprojektovaná s kapacitou viac ako 1000 lôžok. Do tohto objektu sa mali sťahovať najmä Kramáre a Nemocnica Staré Mesto. Nie len Bratislava, ale celé Slovensko potrebuje novú a modernú nemocnicu pre liečbu pacientov, pregraduálnu výučbu medikov a postgraduálnu výučbu lekárov. Výstavbou nemocni

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kto by to podľa Vás mohol byť?

 Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku. Oficiálna volebná kampaň ešte nezačala,  napriek tomu sa objavujú po celom Slovensku bilboardy s niektorými menami kandidátov. Počkám, až budú oficiálne predstavení všetci kandidáti na post prezidenta SR. S pozdravomŠtefan Zelník

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kolegyňa

Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku. Ľudia rozhodli a rozhodnú vo voľbách, kto ich bude v parlamente zastupovať. Ja rešpektujem výsledky volieb a preto hodnotenie správania a postojov jednotlivých poslankýň a poslancov nechám na voličoch.S pozdravom<p cla

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kde nič nie je, ťažko niečo očakávať :-)

 Dobrý deň, chod operačnej sály sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré sú dané zákonom a vyhláškou. Na operačnej sále musí byť okrem iného zachovaná asepsa, sterilita a intimita pacienta. Na operačnej sále môže byť len personál operačných sálov t.j. operačný tím. Na operačnú sálu nemôžu chodiť &

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Populista premiér

 Dobrý deň,považujem to za správne, že bude prijatých viac uchádzačov na lekárske fakulty. Prijímacie pohovory v minulosti boli nastavené tak, že komisia rozhodla, či dotyčný študent spravil alebo nespravil skúšky. V súčasnosti študenti píšu testy, ktoré sa bodovo ohodnotia. Každá fakulta si určí, koľkých študentov príjme. Ak sa na fakul

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Pohotovosti

 Dobrý deň,  zámerom nového systému pohotovostí malo byť odstránenie neúmerného preťažovania lekárov, ktorí slúžili na pohotovosti a ráno unavení museli nastúpiť do práce na ambulancie. Od prvého júla 2018 je ambulantná p

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Opäť sa otvára téma homosexuálnych "manželstiev"

 Dobrý deň,Ústava SR Čl. 41, ods. 1: Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.Som presvedčený, že v parlamente k žiadnej zmene tejto definície nedôjde.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Aký je Váš názor

 Dobrý deň,podstatou problému je, že nemocnice z dôvodu nedostatočného financovania prestali prijímať nových absolventov medicíny. Práve reformy po roku 2000 v rezorte zdravotníctva zapríčinili, že došlo k veľkému generačnému výpadku lekárov. Nie všetci lekári odchádzali do zahraničia len kvôli lepším platovým podmienkam, ale najmä z dôv

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Naozaj je nedostatok lekárov?

 Dobrý deň,žiaľ, nie ste jediný, ktorý má takúto negatívnu skúsenosť. Sú lekári, ktorí nedodržujú schválené ordinačné hodiny príslušným územným celkom. Mnohí lekári, ktorých poznám majú vlastnú licenciu. Ordinujú tak, aby ošetrili čo najviac pacientov v rámci ordinačných hodín. Väčšina ordinuje aj po prečerpaní objemov zo zdravotných poisťovní

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Ministerka

 Dobrý deň,ministerka Kalavská je lekár, docent, ktorá má teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti zdravotníctva. Problematiku pozná a rozumie jej. Počas jej pôsobenia na ministerstve zdravotníctva na pozícii štátnej tajomníčky sa svojej úlohy zhostila na 100%.S pozdravomŠtefan Zelník

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Neziskovky

 Dobrý deň,nie som síce právnik, ale pokiaľ mám správne informácie, tak prevádzačstvo, napomáhanie prevádzačstvu a ilegálne prekračovanie hraníc je trestným činom.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákonPrevádzačstvo § 355(1) Kto pre osobu, ktorá ni

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Všimné

 Dobrý deň,podľa môjho názoru ak donesie pacient lekárovi z vďaky po zákroku nejakú drobnosť, osobne to nepovažujem za úplatok.S pozdravomŠtefan Zelník 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kastrácia, sterilizácia ...

Dobrý deň, určite sa presídlením afrického obyvateľstva do krajín EÚ problém Afriky nevyrieši. Viacerí ekonómovia sú toho názoru, že pomoc EÚ v podobe finančných prostriedkov nie je pre Afriku riešením. Podľa ich slov sa ekonomiky afrických štátov nedokážu rozvíjať, pretože mnohé z nich bojujú s korupciou. Z peňazí určených na humanitárnu pomo

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Zdravotné poisťovne

 Dobrý deň,posielam Vám odpovede na Vaše otázky. Aký máte postoj k zdravotným poisťovniam? Jedna silná štátna, alebo otvorený trh? V istej etape na „trhu“ zdravotného poistenia pôsobilo na Slovensku až 17 zdravotných poisťovní. Väčšina poisťovní vznikla v ro

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kedysi sme chránili zdravie detí lepšie

 Dobrý deň,súhlasím s Vami. Prevencia je pre zdravie jedinca a celej spoločnosti veľmi dôležitá. Nejde pritom len o samotné preventívne prehliadky, ale aj o očkovanie, životný štýl, stravu a pohyb. Čo hovoria čísla?V minulosti bola na Slovensku úroveň zaočkovanosti detskej populácie na úrovni 98 až 99

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

PREČO?

Dobrý deň, prvotnú informáciu o odmietaní služieb som zachytil z médií. Stanovisko prezidenta ASL SR: "Upozorňujeme, že úvahami o vrátení pôvodného systému pohotovostí je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v riadnych ordinačných hodinách. Vynucovať povinnosť slúžiť do rána, niekoľkokrát mesačne, následne ordinovať

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Vzor

Dobrý deň,je to vždy o osobnej skúsenosti konkrétneho pacienta s konkrétnym zdravotníckym zariadením. Zdravotné poisťovne pravidelne monitorujú a vyhodnocujú spokojnosť pacientov so zdravotníckymi zariadeniami. Pacienti v dotazníkoch ča

SuperFooterAdvertCode