MUDr. Štefan Zelník, PhD.

 • SNS
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,23. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Neziskovky

 Dobrý deň,nie som síce právnik, ale pokiaľ mám správne informácie, tak prevádzačstvo, napomáhanie prevádzačstvu a ilegálne prekračovanie hraníc je trestným činom.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákonPrevádzačstvo § 355(1) Kto pre osobu, ktorá ni

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Neziskovky

Nebolo by vhodné, aby ste, ako vládna strana už konečne iniciovali podobný zákon, ako v Maďarsku, teda trestanie tých, k...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Všimné

 Dobrý deň,podľa môjho názoru ak donesie pacient lekárovi z vďaky po zákroku nejakú drobnosť, osobne to nepovažujem za úplatok.S pozdravomŠtefan Zelník 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kastrácia, sterilizácia ...

Dobrý deň, určite sa presídlením afrického obyvateľstva do krajín EÚ problém Afriky nevyrieši. Viacerí ekonómovia sú toho názoru, že pomoc EÚ v podobe finančných prostriedkov nie je pre Afriku riešením. Podľa ich slov sa ekonomiky afrických štátov nedokážu rozvíjať, pretože mnohé z nich bojujú s korupciou. Z peňazí určených na humanitárnu pomo

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Všimné

Ak dám lekárovi po dobre odvedenej operácií dobrovoľne darček, môže sa to chápať, ako úplatok? Stala sa mi taká nepríjem...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Čakanie

Aký je Váš názor na platbu za prednostné vyšetrenie u lekára? Veľa ľuďom by fixný termín pomohol, chápem aj tých, ktorí ...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Zdravotné poisťovne

 Dobrý deň,posielam Vám odpovede na Vaše otázky. Aký máte postoj k zdravotným poisťovniam? Jedna silná štátna, alebo otvorený trh? V istej etape na „trhu“ zdravotného poistenia pôsobilo na Slovensku až 17 zdravotných poisťovní. Väčšina poisťovní vznikla v ro

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Poďakovanie

Musím uznať, že Vaše odpovede sú plne fundované a málokto si tu na PL dá tú námahu pripraviť tak precízne odpoveď. Opäť ...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Kedysi sme chránili zdravie detí lepšie

 Dobrý deň,súhlasím s Vami. Prevencia je pre zdravie jedinca a celej spoločnosti veľmi dôležitá. Nejde pritom len o samotné preventívne prehliadky, ale aj o očkovanie, životný štýl, stravu a pohyb. Čo hovoria čísla?V minulosti bola na Slovensku úroveň zaočkovanosti detskej populácie na úrovni 98 až 99

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

PREČO?

Dobrý deň, prvotnú informáciu o odmietaní služieb som zachytil z médií. Stanovisko prezidenta ASL SR: "Upozorňujeme, že úvahami o vrátení pôvodného systému pohotovostí je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v riadnych ordinačných hodinách. Vynucovať povinnosť slúžiť do rána, niekoľkokrát mesačne, následne ordinovať

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. odpovedal(a) na otázku

Vzor

Dobrý deň,je to vždy o osobnej skúsenosti konkrétneho pacienta s konkrétnym zdravotníckym zariadením. Zdravotné poisťovne pravidelne monitorujú a vyhodnocujú spokojnosť pacientov so zdravotníckymi zariadeniami. Pacienti v dotazníkoch ča

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. dostal(a) novú otázku

Vzor

Pán doktor, ktorá nemocnica by podľa Vás mohla slúžiť, ako vzor pre ostatné? Po stránke financií, ale samozrejme aj prís...

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
SuperFooterAdvertCode