ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -1,95. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Súčasná stranícka funkcia

  • Bez politickej príslušnosti

Súčasné mandáty

  • v súčasnej dobe bez mandátu

Mandáty z minulosti

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

2012 - 2016

podpredseda vlády

2012 - 2016

minister zahraničných vecí

2009 - 2010

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

2016 - 2018

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

2018 - 2020

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode