JUDr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.

Generálny manažér Hnutia Sme rodina - Boris Kollár
  • SME RODINA - Boris Kollár
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

25.3.2018 22:09:46 - aninka

Čo je Vaša práca ?

V čom spočíva úloha GM strany, nie je mi to dosť jasné, hlavne v strane, kde o všetkom rozhoduje
Borisko :-)) ??
Ďakujem za úprimnosť
Anna K.

Odpoveď

12.1.2019 14:09:37 - JUDr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.
Dobrý deň,
Kanceláriu Hnutia riadi generálny manažér Hnutia, ktorý riadi a zabezpečuje výkon pôsobností KH v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi Hnutia. GM je menovaný do funkcie Predsedom Hnutia. Do pôsobnosti GM patrí najmä: a) riadiť a organizovať činnosť Kancelárie Hnutia tak, aby sa zabezpečovala efektívna a hospodárna vykonateľnosť rozhodnutí orgánov Hnutia,  b) predkladať Snemu Hnutia a Predsedníctvu Hnutia správu o stave Hnutia c)menovať a odvolávať manažérov kancelárii okresných organizácií na návrh predsedu príslušnej OO, a koordinovať ich činnosť, atď, atď, atď