ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,82. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

1. 10. 2019 17:43:40 - Tibor Danisek

Urcenie

Dobrý večer, jedna vec je určenie problému a jeho riešenia a druha vec je právo obhajoby. No nemyslím si ze to je len v našej krajine. Na druhu stranu je ťažké určiť kto a v čom má pravdu keďže lož ma síce krátke nohy ale keď dobro nič nekoná zlu to stačí. Keď sa váhy prevažujú nikto nevie na ktorej strane sa v istom momente nachádza, a už ide len o to ci to hlavný súd alebo konkrétna osoba ohodnotí ako odklon alebo ako podstatu niečoho s čím sa už v minulosti stretol alebo dá na nejaké podnety okolia. Preto niekedy sa spory ťahajú veľmi dlho lebo každý raz zaplatí. No keď sú to len peniaze tak tie nikomu nevydržia večne. Vlastne keď ma aj 100 percentnú pravdu niekto a súd počúva a počíta z niečoho a riadi sa nejakými vzorca my tak výsledok je správny. A veľa razy nie spravodlivý.

Odpoveď

4. 10. 2019 22:17:10 - JUDr. Mária Ritomská
 Ďakujem pekne, pán Tibor Danišek za zaujímavú úvahu o problemoch, ktoré sa skrývajú v súdnych sieňach, kam sa občania, voliči, v pracovných veciach zamestnanci obracajú ako jedinu inštitútciu, kde chcú dosiahnúť spravodlivosť. Ale spory, sa tu ako ste poznamenal ťahajú veľmi dlho a zbytočne. V našom výskume Inštitút ochrany ústavných práv dokázal, ako hlboko sme klesli v odbornosti pri preukazovaní dôkazov toho ktorého sporu. Je predsa všeobecne známe, že každý sudca musí skôr, ako bude pojednávať žalobu naštudovať a v prípade, že sa vyskytli nedostatky tak vyžiada od účastníkov sporu doplnenie. Ak je žaloba napísaná so všetkými náležitosťami tak maximálne na jednom pojednávaní sa prípad môže uzavrieť.Skúmali sme viac ako 50 žalobných návrhov a všetky sa dali ukončiť na jednom pojednávaní. Uvediem príklad. Zamestnankyňa obdržala skončenie pracovného pomeru kde ako dôvod boli organizačné zmeny. Nikto z právnikov, ktorí jej radili a na ktorých sa obrátila jej neporadil, že stále pracuje.LEBO Výpoveď obsahovala text: Ak popíše zamestnankyňa tútot dohodu tal organizačné zmeny prestanú mať platnosť a účinnosť. K tomu nie je potrebný komentár.Od roku 2012 sa pojednáva a pojednáva....a stále sme na súde prvej inštancie....aké nehospodárne je toto konanie.Už dávno mal a mohol byť vynesený rozsudok, že výpoveď je neplatná...Súd teda koho počúva a akým vzorcom sa tu riadi? Tento prípad od začiatku nie je spravodlivý.A tak je každý prípad individuálny a ku každému prípadu treba pristupovať jednotlivo a hlavne odborne posudzovať napísané skončenie pracovného pomeru, kde sa vyskytujú procesné chyby, ktoré vyvrátia dôkazy niekoľkoročných pojednávaní, kam smerujú advokáti zastupujúci žalovaných. Odbornosť advokátov nikto nehodnotí, hodnotí sa biznis a úspech. Tieto poznatky spracovávame pre študentov práva na našich právnických fakultách a dávame ako konzultáciu resp. diskusiu  aj na našich konferenciách. Posledná konferencia bola dňa 23. 10. 2019 v Bratislave a pripravujeme Zborník .