ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,84. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

18.12.2018 21:36:42 - Brezina

Ste štatutárka Inštitútu ochrany ústavných práv a pravdepodobne aj veľmi logicky a odborne sa myslíte.

Snažíte sa ľuďom - občanom na Slovensku ukázať najhnusnejšiu realitu dnešnej demokracie a tou je asi diskriminácia odbornosti , keď píšete jasné prípady z reálneho života a veľmi by ma potešilo až by Váš zborník zo 4.Medzinárodnej konferencie podporilo čo najviac občanov aj finančne. Ale môžete mi vysvetliť, ako to myslíte s riadením štátu v novej spoločnosti , keď premiér síce bude riadiť ´´Urad štátnej starostlivosti , ale nebude predsedom vlády, keď Úrad štátnej starostlivosti riadi ministerstvo obrany ( doma aj vonku ) ?

Odpoveď

21.12.2018 9:46:43 - JUDr. Mária Ritomská
 

Ďakujem za otázku. Vážim si, že sledujete prácu Inštitútu ochrany ústavných práv. Ukazuje nám realitu našej dnešnej demokracie. Ako sme zistili, máme tu diskrimináciu odbornosti na našich pracoviskách. Chýba morálka a slušnosť aj na pracoviskách aj vo verejnom živote. Ale o tom by bola samostatná kapitola a to sa nepýtate.

V snahe chrániť všetkých, ktorí si bránia svoju prácu a kde sme podali žalobný návrh, ukázali sme silný úpadok našej justície. Aj keď sme navrhli, a to znovu zopakujem, v minulom volebnom období  riešenie, vláda SR naše návrhy neprijala. 

Všade vo svete sa vyskytujú rôzne problémy, vznikajú rôzne neziskové, či mimovládne organizácie a združenia ako Nenarodené deti, Nežiadúce deti, Nechcené deti, ale toto sú len témy, ktoré sa nezaoberajú pôvodom, či príčinou. Prečo to nemôže byť rozhodnutie ženy, matky? Aké je prostredie v ktorom budúca matka, žena žije? Akú mala, či má výchovu, stravu, životnú úroveň, dôstojný život, spoločenské postavenie a prečo? Aké sú jej povinnosti, práva a potreby? Týmto sa do hĺbky a riadne nikto nezaoberá. Ale zase vznikajú iné mimovládne, neziskové organizácie a prinášajú nové a nové témy. Tak vzniká ďalšia téma migranti a ochrana prenasledovaných kresťanov. Tieto témy riešili za čias Mandelu a nové témy vymýšľa OSN. 

Našou úlohou nie je neustále vracať sa do minulosti a vyčítať si stále niečo, čo sa nepodarilo, a tým udržiavať nenávisť a zlo v tejto krajine, ale šíriť lásku, dobro, vedieť odpúšťať a spravodlivo trestať. Lebo podstata našej práce v IOÚP je povyšiť človeka s veľkým Č, jeho ľudskú dôstojnosť,  a tým,  aby sme si uvedomili jeho podstatu a všetko, čo s ním súvisí

Premiér, ministri, poslanci majú ľuďom slúžiť a nie vládnuť a vytvárať tak lepšiu budúcnosť pre seba, pre naše deti. Dnes je pomer budúcnosti politikov, ktorí vládnu a pomer občanov, ktorí tu živoria viditeľný a tí, čo to nechcú vidieť, nám budú vnucovať témy! 

Inštitút ochrany ústavných práv prínáša občanom pravdu a dôležité poznanie na právne vedomie, chceme okamžité riešenia, nastaviť novú štruktúru riadenia štátu a naplniť omeškané potreby občanov- voličov. Zatiaľ je to v politike stále kolom dokola stále, nám politické strany nepovedia pravdu, stále si len hladkajú svoje politické ego, a v konečnom dôsledku tu zase máme politické strany, ktoré svoje volebné programy občanom nenaplnili a nedokázali vyriešiť. 

Poznamenávam, že je zlou reklamou pre našu krajinu alarmujúci nárast psychických porúch  (ambulantnej, lôžkové, práceneschopnosť) mnoho ľudí má depresiu, úzkosť, syndróm vyhorenia, a pod. To má za následky dávky v nezamestnanosti a  dávky v práceneschopnosti a niekedy aj náklady na rehabilitáciu a predčasný odchod do dôchodku. Toto všetko je ďalším rozhodujúcim dôvodom na intenzívne postihnutie šikanovania a všetkých druhov psychického násilia. Mohlo by  to nielen oslobodiť sociálny systém, ale aj ekonomiku finančne a urobiť svet pokojnejším.