ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,77. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

18.8.2018 7:27:08 - BitCoin

Šikana pretrváva ...

Mám pocit, že boj proti šikane je vlastne nikdy nekončiaci súboj.
V dnešnej dobe s rozvojom moderných technológií sa presúva na "anonymnejší" internet.
Máme podľa Vás dobrú ochranu proti tejto kybernetickej šikane, lebo tu ide určite aj o fyzickú, ako aj psychickú traumu, ktorú si hlavne naše deti môžu preniesť aj do ďalšieho života s celoživotnými následkami. Ako bojovať s touto formou šikany?
B&C

Odpoveď

19.8.2018 20:31:48 - JUDr. Mária Ritomská
 Boj proti šikane, ako o tom píšete  je nekončiaci boj. Tento boj bol podstatou môjho vstupu do politiky. A obsahom mojej politiky bolo riešenie obrovského bezprávia v našej spoločnosti. Ale na rôznych pozíciách som prichádzala do konfliktu s necitlivou drezúrou „úradníckeho koňa“, ktorého nikdy nezaujímali konkrétne problémy slušných občanov. Problémy boli a stále sú v našej krajine jednoduché, až primitívne porušenia zákonov v neprospech slušných ľudí. Začala som ich riešiť vo voľnom čase ako dobrovoľníčka bez odmeny. 

Demokracia na Slovensku ešte ani nevznikla, a už ju nemáme. Nie je to vina politického systému. Je to vina zvieracích génov a tých politikov, ktorí si ich neovládajú, zostávajú nevychovaní a verní akémusi „silnému zverskému móresu“, ktorý mimochodom neskrývane aj obdivujú. Slušní občania Slovenska by im to nemali tolerovať, nemali by zostať „v tichosti“. 

Kyberšikana je dnes medzi odbornou verejnosťou pomerne často diskutovanou problematikou. Jej rozmach v posledných rokoch prinútil odborníkov zamerať sa na skúmanie tohto negatívneho fenoménu, jeho špecifík, druhov a foriem, častosti výskytu, dopadu na obeť a stále častejšie skúmanie stratégií zvládania kyberšikany.Je potrebné si uvedomiť, že neliečená choroba – šikanovanie (v našom prípade kybešikana) postihuje nielen obete, ale tiež celkovú klímu triedy a celej školy. Narúša harmonický vývin všetkých žiakov a komplikuje výchovné metódy pedagogických pracovníkov. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie má  pracovníkov vyškolení na riešenie šikanovania alebo aj na polícii. Kyberšikana je v dnešnej dobre súčasťou života detí, ako na základných tak i na stredných školách.

Virtuálny svet sa stáva ich zábavou a málokedy si uvedomujú jeho negatívne nástrahy, na ktoré je ich potrebné včas a adekvátnymi metódami upozorňovať. eSlovensko realizuje od roku 2007 vzdelávacie aktivity na tému ochrany detí na internete, vrátane prevencie a intervencie kyberšikanovania, sexuálneho zneužitia, netolerancie, závislostí atď. V roku 2010 začalo eSlovensko využívať aj interaktívne workshopy, ktoré prinášajú tému bezpečného a zodpovedného používania internetu aj do kinosál, kongresových hál, kultúrnych domov, mestských zasadačiek či veľkých školských priestorov. Workshopy sú v limitovanom počte bezplatné. Nad tento rámec je možné si predstavenia objednať aj s použitím kultúrnych poukazov.

Ale náš Inštitút ochrany ústavných práv rieši aj iné druhy šikany. K tomu chceme zviditeľniť môdrosť , aby si občan uvedomil kto mu v tomto štáte pomôže. Pozrite si naše videá:

https://www.mojevideo.sk/u/drhc/

https://www.mobbing-bossing.eu/

https://www.mojevideo.sk/video/2db91/ozubene_koleso_potrebuje_zuby_.html