ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,76. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

4.3.2019 23:47:30 - Brezina

Po skončení mandátu poslankyne Ste mali problém s NRSR ohľadne (zle - nie v časovom slede) s majetkovým priznaním.

Môžete mi prosím vysvetliť ako sa zachovali nevedomí zločinci NRSR k Vášmu podaniu o majetkovom priznaní, keď podanie sa podáva elektronicky , teda aj mailom a to do polnoci posledného dňa v mesiaci , a to môže byť aj chybné, lebo na opravu existujú intervencie. Ako sa tento spolok nevedomých a skorumpovaných zločincov k Vám zachoval a dali Vám už konečne pokoj ? A kde sa môžem, ale aj občania , dozvedieť viac o tomto článku, ktorý napísal Váš dobrovoľník? https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/503642/aj-male-slovensko-moze-byt-velke.html,

Odpoveď

9.3.2019 1:15:39 - JUDr. Mária Ritomská
Ďakujem za otázku. Po skončení mandátu poslankyne som zistila nedostatky Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií pri podávaní majetkových priznaní a odvtedy si pripadám ako prenasledovaný občan.  Ešte - dnes - v roku 2019 mi to dajú riadne pocítiť. Pripadá mi to ako keď sa za socializmu prenasledovali kresťania. Keby nie moje upozornenie, tak tento Výbor bude pracovať bez toho, aby aplikoval nový zákon. A to zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov už v minulom volebnom období.  Zákon  bol  účinný od 1. 11. 2013. Poslanci  namiesto toho, aby aplikovali zákon a priznali chybu, dva roky  upravujú  predpisy Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkciíí.Ani jeden poslanec si nevezme na zodpovednosť, že v mojom prípade porušovali zákon. A sám predseda Poliačik si pred dvomi rokmi nenaštudoval § 4 ods. 5 zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Došlo k pochybeniu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a rovnako jeho predsedu a rovnako jeho asistenta, ktorí obdržali moje elektronické podanie. 

Je predsa každému známe, že poslanec Národnej rady SR a jeho asistent  má  povinnosť spracovávať elektronickú poštu každý deň.  Vyplýva mu to z Ústavy Slovenskej republiky, lebo je zvolený občanmi a stal sa zástupcom občanov. V opačnom prípade by platilo, že voľbami do Národnej rady SR sa poslanci stávajú podriadení zástupcovia občanov, nad ktorými sú nadriadení štátni úradníci Parlamentného inštitútu. Ústavný súd SR, ak je mu vec predložená v rámci jeho právomocí, ktorý má ako orgán členského štátu za úlohu chrániť práva, ktoré jednotlivcom zverilo komunitárne právo, a jeho odmietnutím boli porušené moje občianske a ústavné práva.

Ústavný súd Slovenskej republiky ako súd členského štátu môže prostredníctvom eurokonformnej interpretácie vyplniť medzery vnútroštátneho právneho predpisu svojimi ustanoveniami.

Ústavný súd teda mal posudzovať moje elektronické podanie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyplniť tak medzery, ktoré doteraz neaplikoval Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Argumentácia Ústavného súdu, že moje eletronické podanie nie je  ”právne perfektné”, nemá právnu silu, nakoľko sa jeho tvrdenia opierajú o zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom  poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 1997 a  v jeho ustanoveniach nie je upravená nadväznosť na zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej  moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Pán predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií ihneď po mojom predložení návrhu na preskúmanie rozhodnutia mal vysielanie v TA3, kde vysvetľoval navrhovanú právnu úpravu Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na nasledujúcu parlamentnú schôdzu, ako chystá bič na mnistrov a poslancov.

http://tv.hnonline.sk/politika/890645-poslanec-sas-chysta-bic-na-ministrov-aj-poslancov-tyka-sa-to-ich-majetkov

A poďme ďalej: V mesiaci marec 2019 mi poslal exekutor pohľadávku za oneskorené platenie pokuty za majetkové priznanie. Náš občan to nemá vôbec ľahké. Nepomôže mu v tomto štáte nikto. Musí si pomôcť sám. Všetko treba preveriť a zase  som našla chybu. Súd rozhodoval 4 mesiace po mojom zaplatení. To znamená, že už neexistovala pohľadávka. Ale teraz si tu každý chce zarobiť . Každý túži po peniazoch na úkor trpiacich. A je jedno či je to kresťan či ateista. Jednoducho je to túžba po peniazoch. 

Ak si pozriete článok dobrovoľníka Inštitútu ochrany ústavných práv , dozviete sa viac o tom, ako sa Váš sen po peniazoch naplní. 

phtts://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/503642/aj-male-slovensko-moze-byt-velke.html,