ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,39. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

15.2.2018 11:20:21 - spartak

Nebezpečná migrácia

Nemalo by si Slovensko zachovať svoju kresťanskú kultúru, veď v nej sa cítime dobre, tam sme doma a nezáleží vôbec na tom, či je človek nábožensky založený, alebo nie ?
Vidíme, že hlavne západných krajinách na oplátku ich absolútnej kultúrnej a politickej korektnosti im migranti nič dobré nepriniesli, tak prečo máme pretvárať niečo čo tu funguje tisícročia ?
Aký je Váš pohľad na vec ?
Ďakujem
Spartak

Odpoveď

25.2.2018 20:53:25 - JUDr. Mária Ritomská
 Ďakujem za otázku. Pozrime sa na našu spoločnosť, čo je v nej aktuálne? Musíme si priznať v našej spoločnosti , kde vládnu koristnícke vzťahy, kde zúri boj o zamestnanie nielen v štátnom sektore, celkove všade dominuje boj a prežitie, kde stredoveké hodnoty humanizmu a kresťanstva sú anulované, kde hodnoty humánneho socializmu sú negované, kde sa zredukovali akceptované hodnoty na „peniaze“ a „moc“, kde ľudský život je zredukovaný na „výkon“, kde stúpa „agresivita zamestnávateľov“, kde „finančníci diktujú politikom“, kde neprekvapuje legislatívny deficit ochrany ľudských práv, v takejto spoločnosti neprekvapuje realita „bezprávneho stavu“, ktorý odmietajú vidieť nielen politici, ale aj právnici.Pre 21. storočie ide o tendenciu opustiť materiálny blahobyt, hľadanie novej kultúry spotreby a prechod na „spoločenskú ako i individuálnu skromnosť“. Do popredia bude vystupovať kvalita životného prostredia ako predpoklad prežitia ľudskej civilizácie na planéte Zem. Charakter vývoja spoločnosti musí byť založený na zásadách udržateľného rozvoja. Veda a vzdelanie budú základné priority rozvoja ľudskej spoločnosti, čo vytvorí predpoklady pre nové dimenzie kvality života.Vzdelávanie a výchovu, výcviky a prax je potrebné orientovať na budovanie sociálneho imunitného systému, pod ktorým rozumieme sociálne väzby a vzťahy k iným, ale aj k sebe samému.