ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,82. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

14. 11. 2019 8:52:15 - Brezina

Korupcia je chránená na Slovensku pre neodbornosť a diskrimináciu odbornosti.

Pani JUDr. Ritomská, pred nedávnom Ste boli na konferencii v Prahe na tému : ,, Dôstojné pracovisko“, kde Ste boli čestným hosťom a odborníkom na sociálnu patológiu na pracoviskách . je to nebezpečná téma pre slovenskú politiku, keď zo Slovenska tam nikto kompetentnejší okrem Vás nebol alebo je to o tom, že Slovensko je tak strašne skorumpované a skôr sa peniaze používajú na ,, prehajdákanie“ ako na niečo užitočné a prospešné pre slovenských zamestnancov?????

Odpoveď

15. 11. 2019 0:04:19 - JUDr. Mária Ritomská
 Ďakujem za otázku a za Váš záujem o problematiku, ktorej sa venujem od roku 2011. V prvom rade sa téme Dôstojné pracovisko začali venovať aj naši kolegovia z Čiech, a to nezávisle od nás Slovákov. My, Slováci sme mali šancu Dôstojné pracoviská povýšiť na úroveň vyspelého kultúrného národa ako členského štátu Európskej únie v roku 2012, a to keď som oslovila vládu SR a požiadala o pomoc pri legislatívnej úprave  antomobbingových zákonov. Neochota našej vlády spôsobila, že sme v téme slušnosti či firemnej kultúry prehrali.Predbehli nás kolegovia Česi, ktorý dňa 7. 11. 2019 zorganizovali v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR a s verejným ochrancom práv konferenciu Dôstojné pracoviská.  Pochopili, že iba cesta osvety a monitoringu tejto témy psychického násilia resp. mobbingu, bossingu môže pomôcť riešiť a vyriešiť doterajšie  zneužívaní práva a spravodlivosti v každom ľudskom konaní.Na Slovensku Zákon povýšil zviera na živú bytosť, ale psychoteror na pracoviskách - tyraniu ľudí - zákony stále ignorujú.  Podľa rakovinou prežratej legislatívy je náš občan čosi menej ako zver. Ako na pracoviskách, tak aj v poltike, stále viac sa prehlbuje existujúci problém otrokárstva. Aj Vaše sťažnosti dokazujú, že na Slovensku sme si vybudovali "uchylný stav otrokárstva, ktorý trvá dodnes. Slovensko v novej ére spoločnosti po tzv. Nežnej revolúcii trpí vážnou, sociálnou rakovinou. Vzniklo otrokárstvo postavené na hegemónii a diktáte kapitálu. Zatiaľ tento problém nechcú vidieť ani poslanci, ktorí sa len hrajú na prácu. A nikto nikomu nepomôže. Politicko-právnu hnilobu medializujú investigatívni novinári a vyvrcholením sa stal prípad Jána Kuciaka. Je následkom nečinnosti našej vlády a dôsledkom obrovskej deformácie ľudských vzťahov, ktorých výsledkom je korupcia. A tak hra na prácu pokračuje. Kto už nám občanom povie pravdu o tom, že poslanec parlamentu nemá žiadne kompetencie pomoci občanom v zmysle Ústavy SR. Občan to nevie, lebo sa o prácu poslanca nezaujímal.    Pozorujeme:  politici znovu začali kampaň s porušením zákona, o ktorom občan nevie. A tak sa tu zase politici prekárajú a hrajú divadlo pre občanov. IOÚP robil výskum na súdoch, kde predložil 27 žalobných návrhov. Došli sme k zisteniu, že sudcovia nevedia prípady vymáhania náhrady škôd spôsobených z titulu sústavných psychických útokov, resp. mobbingu, bossingu nevedia a ani nechcú riešiť.Z každého prípadu sme zistili oblasť procesných úkonov je v justícii absolútne ignorovaná, čo má za následok bezprávny stav spoločnosti. Slovenská spoločnosť nebude pripravená uchopiť svoj životný priestor pokiaľ občania nedospejú k presvedčeniu o potrebe ale aj životnej nevyhnutnosti aktívného záujmu budovania demokracie.Inštitút ochrany ústavných práv po návrate na Slovensko znovu oslovil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom pomoci a riešenia problémov, ktoré prehnili na Slovensku aj vďaka skorumpovaným politikom. A budeme Vás informovať, ťi naša vláda konečne bude mať záujem pomôcť svojim občanom.