ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

26.4.2018 19:13:31 - Kalasnikov

Hromadné prepúšťanie v prešovskom kraji

Dobrý deń,
mám otázku. Na koho strane je pravda? Na strane župana Majerského, ktorý chce priviesť novú krv na úrad, nový život. Z toho sú väčšina zamestnanci v dôchodkovom veku. A že podľa slov majerského mu sýpali piesok pod nohy. A že plní svoj volebný program.
Alebo majú pravdu zamestnanci, ked ani nevedia poriadne dôvod svojej výpovede,teda ich výpoved je neplatná?
Co je za tým? Azda nejaká šedá eminncia? Politika, ekonomika? Alebo ozdravenie župy?

Odpoveď

26.4.2018 23:03:38 - JUDr. Mária Ritomská
 Majerský bol pred voľbami outsiderom, hovorili o tom prieskumy aj kurzy bookmakerov. Veril mu však jeho stranícky šéf Alojz Hlina. Ak ide o straníckeho nominanta KDH , tak sa sťažujte alebo pýtajte v kancelárii KDH . Ak sa na pracovisku vyskytuje mobbing, potom môžu zamestnanci sa obrátiť na odborovú organizáciu. Často je to formálna organizácia, ktorá nespĺňa svoj účel. Tiež sa môžu zamestnanci obrátiť na Inštitút ochrany ústavných práv, ioup.riesenia@gmail.com A na koho strane je pravda???? Dnes v 21. storočí sa nám často sťažujú zamestnanci. IOUP posudzuje každý podnet ako skutkovú podstatu podozrenia na trestný čin....ak sa preukážu náležitosti skutku mobbing, potom ho aj riešime. Dávame Vám zopár charakteristík skutku mobbing na pracovisku:Nadriadený môže v prístupe k obeti použiť rôzne stratégie psychického prenasledovania. Predstavujú premyslené, sofistikované spôsoby správania, ktorých zámer zostáva pred okolím utajovaný. Sizyfovská taktika znamená prideľovanie náročných, zložitých a namáhavých prác, často nezmyselných a zbytočných. Odpútavajú pracovníka od riešenia iných úloh, v ktorých by mal priestor uplatniť svoje schopnosti. Stratégia malých požiadaviek predstavuje zadeľovanie pracovných úloh, ktoré nezodpovedajú schopnostiam a kvalifikácii podriadeného, čo je pre pracovníka veľmi frustrujúce a bráni jeho profesionálnemu rozvoju. Prehnané požiadavky sú úlohy prevyšujúce schopnosti a vedomosti podriadeného, čím sa u pracovníka vyvoláva cit zlyhania, menejcennosti a zbytočnosti. Trvalá kontrola je systematické a neprimerané posudzovanie a hodnotenie plnenia úloh nad rámec štandardnej pracovnej kontroly, požadovanie aj najjednoduchších výsledkov práce ku kontrole a vyjadrovanie sa ku každej práci. Okliešťovanie kompetencií je stratégia, keď nadriadený pridelí pracovné úlohy obete, ktoré bežne vykonávala, iným pracovníkom bez zdôvodnenia a otvorenej diskusie. Podstatou stratégie prekvapujúce útoky je prijímanie dôležitých rozhodnutí počas neprítomnosti obete na pracovisku, pracovných poradách, napr. počas jej práceneschopnosti, dovolenky, služobnej cesty. Izolácia je vyčlenenie obete z pracovného kolektívu prostredníctvom napr. neposkytnutia dôležitých informácií o problémoch, zmenách na pracovisku, nevytvorením priestoru na prezentovanie vlastných názorov. Zároveň ide aj o priestorovú izoláciu, teda umiestnenie obete napr. do odľahlej pracovne. Metóda Achillovej päty znamená prideľovanie úloh v oblasti, kde je obeť najzraniteľnejšia. Stratégia narážky na psychický stav spočíva v podsúvaní pochybnosti obeti o jej psychickom zdraví, odporúčaniach absolvovať odborné vyšetrenia a liečiť sa. Každá reakcia obete sa interpretuje ako ďalší symptóm ochorenia.