ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,67. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

16.4.2018 14:29:24 - Sagan

Dávam Vám do pozornosti mobing na pracovisku PSK

„Ja som tú dohodu podpísala, pretože som na vlastné oči videla, čo sa dialo s pracovníkom, ktorý to odmietol. Boli to dva týždne takého mobingu, na ktorý ja nemám nervy ani žalúdok,“ tvrdí už bývalá šéfka odboru kultúry Veronika Fitzeková na úrade PSK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sagi

Odpoveď

18.4.2018 1:35:35 - JUDr. Mária Ritomská
 Dakujem Vám za informáciu o mobbingu na pracovisku PSK.  Registrujeme ku dnešnému dňu 1728 prípadov mobbingu, bossingu. Naša osveta a monitoring a vedecké nálezy potvrdzujú všeobecne vzostupný trend agresivity v spoločnosti, vo firmách, podnikoch, v štátnej a verejnej správe.Tiež Vás informujem o priebehu Kaskády psycho-sociálnych príznakov a telesnej patológie:Na prvom mieste je neetické pracovné prostredie – býva prešpikované mobbingom a bossingom.Na druhom mieste je bezprávny stav – občan sa nikde nedovolá spravodlivého zástoja proti presile, nikto ho neobháji.Na treťom mieste je kruté psychické utrpenie – pocit krivdy a bezmocnosti so sprievodnými príznakmi ako je nespavosť, chronická únava, zvýšená chorobnosť pre pokles odolnosti.Na štvrtom mieste je funkčná porucha telesných orgánov – počnúc poruchami srdcového rytmu, cez poruchy krvného tlaku, poruchy zažívacieho systému.Na piatom meste je organické poškodenie telesných orgánov – cievne príhody mozgu a srdca, rakovina žalúdka, rakovina hrubého čreva.Na šiestom mieste je sociálna izolácia – človek nenachádza svoje miesto v spoločnosti lebo je vážne chorý, ale invalidný dôchodok nedostane.Na siedmom mieste býva sociálne odvrhnutie s komplexnými následkami nielen pre postihnutého, ale aj pre jeho rodinu.Táto kaskáda je scholastický, teoretický obraz, ktorý sa v praxi nemusí vždy kompletizovať. V našej spoločnosti je absolútne typickým obrazom kaskáda prvých piatich fáz. Naši občania si zvolia cestu úniku, a odchádzajú zo zlého zamestnaneckého prostredia až po získaní organického poškodenia zdravia.Najväčšou nepochopenou okolnosťou vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom býva skryté vytláčanie. Zamestnávateľ neprizná, nemá odvahu otvorene a podľa zákona prepustiť zamestnanca, lebo by to bolo pre neho „pridrahé“, chce ušetriť odstupné. Preto si zamestnávateľ zvolí cestu skrytého vytláčania zamestnanca z pracoviska. Zamestnanec nechápe a nechce si pripustiť že zamestnávateľ je taký krutý, a každý deň čaká na zlepšenie pracovnoprávneho vzťahu. Márne. V globále môžeme povedať, že naši občania pochopia nezvratnosť situácie až po diagnostikovaní prvých funkčných porúch ich telesného zdravia. Žiaľ, situácia je, aká je, z jednoduchého dôvodu: Zákon nepozná neetické pracovné prostredie, a zákon nepozná ani definície mobbingu a bossingu ako psychického teroru na pracovisku.