ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,85. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Kontakty

  • maria_ritomska@nrsr.sk
  • http://www.ritomska.eu

Súčasné mandáty

  • v súčasnej dobe bez mandátu

Mandáty z minulosti

Zahraničný výbor NR SR

2012 - 2016

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode