ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,84. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

3.2.2019 16:37:22

To je, ale zhnitá politická kultúra, však pán Matovič

To je, ale zhnitá politická kultúra, však pán Matovič

Len čo sa začalo rokovanie parlamentu, už sa nám tam poslanci hašteria.........ale nie o nich chcem písať........to nechám novinárom, veď ich je v parlamente habadej. Myslím, že poslanec má možnosti preskúmať čo mu jeho postavenie garantované Ústavou

Slovenskej republiky umožňuje. Zatiaľ nám to v histórii žiaden zo zvolených  poslancov  nepreskúmal. Upozorňujem: to nie je len tvorba, návrhy a prijímanie zákonov, hlasovanie, rozprava, diskusia, ktorá k ničomu nevedie. Ako to vidíme ukážkami z rokovacej sály parlamentu. Naša krajina potrebuje novú tvorivosť ducha každého poslanca, lebo bezprávia a nespravodlivosti je tu habadej. Lebo vážení, a to si konečne musíme uvedomiť, máme takú spravodlivosť, akým politikom dáme moc do rúk a čo všetko im dovolíme stvárať. Poďme ďalej a zase si dajme otázku žijeme na Slovensku v právnom štáte? Nie. Tento týždeň ste nás zavolali na Okresný súd Bratislava I k dvom prípadom žalôb, ktorými ste sa snažili dokázať, že Vaša výpoveď je neplatná. Obidve výpovede majú spoločný dôvod skončenia pracovného pomeru. Organizačné zmeny.  Na každom prípade bolo možné zistiť, že mnohí sudcovia akoby zabudli na postavenie sudcu, ktorý má byť zárukou zákonnosti a spravodlivostiDo okienka pre študentov práva podávam nasledovné skutočnosti. Ppad prepustenia štátneho zamestnanca na Ministerstve vnútra SR začal ešte v roku 2012.  A tak sme v priamom prenose zo súdnej siene mohli zistiť, že sudkyňa už rozhoduje o náhrade mzdy. To aké koleso boja za svoje práva v aplikačnej praxi súdov si musel žalobca vytrpieť, to už mal pán žalobca za sebou. Žalobca zvíťazil a výpoveď pre organizačné zmeny je neplatná. Aké je to víťazstvo, keď mu vzali prácu a nárok na náhradu mzdy mu priznali len za 24 mesiacov. Súd žalobcovi neprizná nárok na mzdu od roku 2012. Toto nie je v aplikačnej praxi súdov možné. Žalobcovi súd priznal nárok na mzdu za 24 mesiacov. Právnička z Ministerstva vnútra chce ešte viac znížiť mzdu, a to o polovicu a bez nároku na úroky z omeškania. Prečo? Lebo pán žalobca sa zamestnal. Ďalší prvok bezprávia. Ako muž,  živiteľ rodiny sa predsa musel zamestnať. Právnička trvá na znížení náhrady mzdy na polovicu.  Koniec koncov rozhodla sudkyňa a priznala náhradu mzdy za 24 mesiacov bez úrokov z omeškania. Každý sa bojí aj na súdoch už samotnými sudcami poukázať na zlo, do ktorého celá spoločnosť od roku 1989 spadla. Nesieme si dedičstvo veľkej hniloby a zla, násilia v celej spoločnosti. Ale my sa nevzdávame, bežíme ďalej svoj beh, svoj boj, to je súčasť terapie pre štát. Na našej ceste sa stretávame s Vami, ktorí ste na tom veľmi zle.Prípad štátneho zamestnanca z Kancelárie Národnej rady sa začal po volebnom období v roku 2016. Po skončení volebného obdobia v roku 2016 nám Kancelária Národnej rady prepustila štátnych zamestnancov z dôvodu:  Organizačné zmeny. Na pojednávaní, na ktoré sme boli pozvaní, sme zistili, že ani po dvoch rokoch sudkyňa nerozhodla. Len dnes rozhoduje o dôkazoch, o výsluchu svedkov. Týmto sa v aplikačnej praxi súdov predlžuje spor. A ďalej aplikačná prax súdov prinesla poznatok - v priebehu konania vymeniť sudcu. Ďalší prvok bezprávia. Ale to si nikto nevšíma, lebo všetkým -  aj sudcom aj advokátom ba  aj žalobcom  - ide len o jedno o prácu a náhradu mzdy.  Každému však v inom záujme. Nová sudkyňa sa s vecou oboznamuje, koho to trápi......hlavne, že nám tu "niekto" vymyslel v aplikačnej praxi súdov, ako sa dajú predlžovať súdne spory.Vážení, nevzdávajte sa, lebo pre ambície jednotlivcov sa na Slovensku, ale aj vo svete napáchajú masové zločiny, ktoré nepotrestá nikto, tam asi diplomacia nefunguje a každý sa bráni svojou pravdou,. Zneužívanie moci mocnými sveta je v 21. storočí v EÚ na mocenské záujmy neospravedlniteľné. A prečo je to tak, následkom je hlad a hladomor miliónov ľudí, choroby a obete  sú ako štvaná zver.A kde je chyba v celom tomto marazme, kde každý je každému vlkom. Občania, voliči si stálevolia do parlamentu tých istých poslancov, ktorí v snahe za honbou zisku dávno zabudli na občana, voliča.  Spomenú si na neho len pred voľbami. Slováci žijú v bezprávnom štáte, kde platí pravidlo moci. Sladké reči a sladké sľuby starých politických strán SMER, KDH, SDKÚ, SAS, OĽANO sú dnes už prežitkom. Mali šancu a nevyužili ju. Nedokázali posunúť spoločnosť, kde na pracoviskách by vládla firemná kultúra.A prečo toto všetko píšem? Lebo médiá zverejnili správu, že platíme vysoké ceny elektriny, vody tepla, plynu.https://www.hlavnydennik.sk/2019/02/01/kauza-mitrikovi-kontrolori-davaju-zistenia-o-jahnatkovom-smer-sd-urade-sietovych-regulacii-policii/?fbclid=IwAR2ZuLe5OQO6oEYvd7IDrFSxHd0xd1f702IAPG0Lyxglq1b5s3NVZivbaOw"Zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)došlo v minulosti pri kľúčových konaniach a rozhodovaniach k viacerým porušeniam zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o verejnom obstarávaní, ako aj zákona o finančnej kontrole. K takému záveru dospeli kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).Predseda úradu Karol Mitrík protokol o výsledku kontroly odstúpil na ďalšie konanie nielen Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale aj orgánom činným v trestnom konaní. ÚRSO v čase kontroly nemal podľa NKÚ vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Pre účely objektivizácie majetku pre nové regulačné obdobie, teda od roku 2017, využil znalecké skúmanie, ktoré vykonali štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov a do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu."Vážení, o tom som už na prvom vystúpení v parlamente podala riešenie do Programového vyhlásenia vlády SR 2012. A v roku 2016 -  na konci volebného obdobia rovnako.Na čo si potom občania volíme poslancov do parlamentu, keď poslanci parlamentu nemajú kompetenciu niečo riešiť. Preto aj lider Matovič nám tu predvádza zhnitú politickú kultúru a nič občanom nevyrieši a nepomôže, však pán Matovič.https://www.mojevideo.sk/video/26347./marika_ritomska_1_vystupenie_v_nr_sr_2012.htmlhttps://www.mojevideo.sk/video/26332/ako_marika_ritomska_nalozila_poslancom.htmlNuž platné právo musí byť poznané, aby mohlo ovplyvňovať ľudské správanie a upravovať ho požiadavkami, to znamená musíme mať požiadavky na ľudské správanie s poznaním na platné právo.
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť