ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,74. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

22.11.2018 9:39:32

Rakúsko - raj pre šikanérov

Rakúsko - raj pre šikanérov

Prinášame časť z prednášky nášho spolupracovníka Manfreda Hozu z Rakúska, ktorú predniesol dňa 15. novembra 2018 na 4. medzinárodnej konferencii na tému Prečo (kedy) zamestnávateľ chodí s radosťou do zamestnania.?

 Psychické násilie nám odkrýva súdna sieň každý deň. Stala sa témou dnešnej doby 21. storočia. A to bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie. A to bez ohľadu na to, či tomu niekto chce zabrániť . A to bez ohľadu na to, či tomu bude niekto klásť prekážky. Téma psychického násilia nám priniesla týraných zamestnancov so všetkými negatívnymi dopadmi na zdravie a na život jednotlivcov ako aj celej spoločnosti. Do súdnych siení sa nám dostala sociálna rakovina, ktorá nam odzrkadľuje autentické scenáre pracovných vzťahov pracovného prostredia, či v neposlednom rade samotnej pracovnej sily.

V  Rakúsku sa stále častejšie objavujú články v novinách o mobbingu. Veľmi smutnou udalosťou sa stal prípad 35 samovrážd zamestnancov v jednej firme, ktorý je dôvodom, aby psychické násilie sa konečne legislatívne upravilo  do Trestného zákona. Pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorým útočil proti zdraviu občana, nemožno vychádzať iba z toho, aká ujma na zdraví poškodeného bola takýmto útokom spôsobená, ale je treba prihliadať aj na okolnosti, za akých sa útok stal, akým predmetom bolo útočné a aké nebezpečenstvo pre napadnutého z útoku hrozilo.

Pracujem 48 rokov v jednej firme, tu som zažil 4 samovraždy mojich kolegov. A preto bojujem za to, aby sa viedla štatistika v Rakúsku, aby sa viedol prehľad, koľko sa za rok vyskytne prípadov obetí mobbingu. Zatiaľ sa postihuje kybernetický mobbing ako trestný čin. Ďalšou silnou správou v novinách, ktorý rezonoval verejnosťou, bol prípad samovraždy 13 ročného chlapca v Korutánsku. Preto je potrebné zapracovať do právneho poriadku aj organizovanie školení, Ale nakoľko sa tieto školenia neuskutočňujú, obete mobbingu sa nevedia, ako sa majú brániť. Na túto konferenciu som priniesol aj článok, ktorý vyšiel v októbri 2018  s názvom "Mobbing, bossing pre lepšie školy?" , kde sám riaditeľ školy hovorí o tom, že učiteľov treba mobbovať, pokiaľ nezodpovedajú riaditeľovi, či riaditeľke školy.  V článku sa propaguje,taký  riaditeľ školy, ktorý  dbá o takých učiteľov, ktorí mu vyhovujú. 

Ak riaditeľ školy je za mobbovanie, tak žiaci z takejto školy nemajú problém zhostiť sa, ako to funguje na pracoviskách. Na obranu mobbingu slúži pre obete možnosť odsťahovať sa alebo zmeniť svoje pracovisko.. To tvrdia rôzni experti.

Ak sa prípad dostane na súd, justiční experti - sudcovia nedávajú šance žalobnému návrhu. Na súde sú vysoké súdne poplatky. Obete mobbingu majú málo šancí na úspech. V jednom prípade odborného lekára súd rozhodol výhrou pre neho, ale nárok má na mzdu, ale nie vrátiť sa k svojej práci. 

Chodím na tieto medzinárodné konferencie už 4. rok. A veľmi sa teším, že ich na Slovensku organizujete. Teším sa zo spolupráce s doktorkou Máriou Ritomskou. Celá Európska únia je posiata obeťami mobbingu. A u nás v Rakúsku sme príkladom, že naša história ukázala, ako sme sa stali "rajom pre šikanérov". 

Ja som v Rakúsku sám začal boj a zažaloval som svojho zamestnávateľa.  Mám za sebou ku dnešnému dňu 45 súdnych konaní.  Až Najvyšší súd mi dal za pravdu. Výkon rozsudku ale prešiel na nižší súd. Aj keď som právnik, nemôžem si pomôcť s mojimi spormi. Vyžaduje si to všetko dobré nervy. Musel som si po 25 rokoch mojej praxe vypočuť, aký som neschopný. A to od môjho kolegu, ktorého som ja v práci zaúčal. A pritom som získal ocenenie vládneho poradcu.

Viete, musím mať na  všetky súdne konania veľké sebavedomie, aby som to všetko zvládol. Vďaka patrí aj mojej manželke, právničke.

Keď ideme v Rakúsku právnou cestou, sudcovia nám kladú ďalšie prekážky. Súdne konania trvajú mesiace, roky. A práve vtedy, keď má byť pojednávanie, tak deň jeho konania  sa akosi záhadne vytýči v čase mojej dovolenky ako obete. Takto sa zbytočne naťahuje súdne konanieLebo súdy majú záujem, aby sa konania neuzavreli. Rovnako sa posielajú rozsudky v čase sviatkov, či dovoleniek, potom máte problém zohnať právnika a lehota 14 dní  je krátka na to, aby ste zohnali právnika a ten sa  Vám venoval a napísal ďalší právny úkon. 

Mojou účasťou na prvej konferencii, ktorú pani doktorka organizovala v slovenskom  parlamente, som si uvedomil, že celá Európska únia je založená na presadzovaní kto z koho.  Rovnako ako na Slovensku aj v Rakúsku nie je záujem o pomoc pre občanov. LEBO priebeh dokazovania, zápisnice, nové dôkazy, - to všetko je naklonené zamestnávateľom resp. žalovaným. Súdne konania sú nastavené, že pravdy sa niekedy dovoláte až na Najvyššom súde. Ale pritom musíte prekonať množstvo prekážok.

Ja bojujem za to, aby sme dosiahli potrestanie páchateľa a požadujem páchanie skutku mobbingu, ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa Trestného zákona. 

Zažaloval som už dvoch mojich nadriadených z dôvodu mobbingu, psychického prenasledovania. A museli mi zaplatiť.   A pritom by ste sa mohli a mali domáhať svojich práv aj u Vás na Slovensku. Ak sa niekto zaujíma o rozsudok, môže si ho pozrieť na mojej stránke na internete .

V poslednom čase som zorganizoval skupinu mobbovaných a vzájomne sa podporujeme a zúčastňujeme sa procesov, kde sledujeme priebeh súdných konaní. Lebo sto tsíc občanov je v Rakúsku dotknutých páchaním skutku -  psychické prenasledovanie na pracovisku. Sú sami a nikto ich nespája. Preto učme sa, že sa dá bojovať len tak, že sa bude o týchto násilnostiach hovoriť v celej Európskej únie

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť