ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,82. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

8. 9. 2019 19:55:03

Každý túži byť "Kočner" ?

Každý túži byť "Kočner" ?

Môžeme súhlasiť s dôvodmi,pre ktoré občania volili v minulom volebnom období tak, ako volili? A po voľbách zase boli sklamaní. Ale fakty hovoria aj o iných prúdoch v spoločnosti. Tieto prúdy nám odhalili tisíce a tisíce Kočnerov"?

 A nielen to. Ľudia by stále chceli zmeniť svoje sklamanie z politiky. Ale je to stále o tom istom. Len si pripomeňme, už 30 rokov politici prinášajú prostredníctvom politických sľubov, že chcú zmeniť politický systém v prospech občanov. Ale ktorých občanov?  Prečo každá politická strana sľubuje a sľubuje, čo všetko ľuďom po voľbách zmení a zlepší a po zvolení do parlamentu, zabudne na všetky politické sľuby? Prečo aj napriek tomu, že politici nesplnili predvolebné sľuby, občania stále volia už týchto politikov? V tomto kolobehu volieb za 30 rokov sa politici v parlamente prezentujú politickými rečami a dejiny nám ukazujú, že nám tu vytvorili veľké bezprávie pre občanov.Ako to vlastne v tej našej politike funguje?Môžeme si znovu vziať praktický príklad z mojich Zápiskov z parlamentu, Líder OĽaNO keď sa ocitol v parlamente vždy zabudol na všetky politické sľuby a najmä odmietol vypracovať jednotný program hnutia, odmietol prevziať zodpovednosť za hnutie, Ale na druhej strane si stráži stranícke financie, ako keby boli jeho vlastné. Dnes sa nič v jeho politike nezmenilo. Tiež klame a upravuje realitu vo svoj prospech. Ľudia strácajú chuť spolupracovať s ním. Preto zase z hnutia OĽaNO odišli. On vlastne ani nerozumie politike.V jeho hlave je politika niečo ako strážny pes, ktorý má štekať na všetko podozrivé. A podozrivé v očiach pána Matoviča je všetko mimo neho, čo on nie je.  Žiaľ jeho predstava sa nestala skutočnosťou a dnes vidíme, ako si z vysokej politiky spravil biznis.Postupne  sa  k nám pridá tisíce a tisíce zamestnancov, občanov žijúcich na Slovensku. A to je jedno, či budú z radov kresťanov, alebo iného vierovyznania alebo bez...... toto nie je dôležité. Dôležité je, že konečne pochopili, že politici svojimi sľubmi zničili slovenský národ a priviedli ho za 30 rokov do politiky strachu, politiky závisti, politiky chamtivosti.....  Taká je pravda! NEBOJTE SA!

LEBO: Občania sú unavení z klamstiev a z manipulácií v médiách. Zbierame podpisy na podporu našej strany, ale zatiaľ nemáme dosť podpisov. Zbierame ich poctivo, oslovujeme ľudí a pýtame súhlas na založenie politickej strany, ktorá bude slúžiť nezávislému Slovensku, ktorá bude budovať medzinárodnú politiku na všetky svetové strany a bude dodržiavať medzinárodné zmluvy, ktorá bude stáť na strane poškodených a ktorá bude prenasledovať zločincov v bielych golieroch.

Pre študentov práva prinášam nové poznatky Ako pokračuje prípad troch odvážných štátnych zamestnankýň Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré podali žaloby na určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru v roku 2013? Písala som o nich:

https://ritomska.blog.sme.sk/c/459373/lzi-podrazy-intrigy-nielen-v-politike.html

Dnes sa píše rok 2019. Jedna štátna zamestnankyňa Ministerstva spravodlivosti SR si už v januári 2019 vypočula rozsudok, že jej výpoveď je neplatná. To znamená aj na prvom stupni aj na druhom stupni a teraz zase na prvom stupni, tak stále dokola.

Vari  o tom je naše právo a naša spravodlivosť? Koľko právnikov - odborníkov sa musí venovať takému jednoduchému prípadu. Chyba je v procesnej stránke veci. Súd pojednáva o paragrafe, ktorý nie je uvedený vo výpovedi. A venuje sa tomu už siedmy rok. Je to kuriozita, ktorú treba naučiť študentov práva.
Vážení odborníci s právnickým vzdelaním a nielen  Vy, ale hlavne občania, zamyslime sa spoločne, kde je chyba? Prečo nám súdy pojednávajú 7 rokov tento jeden jednoduchý prípad štátnej zamestnankyne Ministerstva spravodlivosti SR? Je chyba u sudcov, ktorým bol tento prípad pridelený? Alebo je táto chyba u právnika, advokáta, ktorý krvopotne zastupoval zamestnávateľa?  Alebo je to chyba, že som ja ako poslankyňa prevzala prípad od advokáta. Alebo je to v tom, že Ing. Katarína Smolková nemôže vyhrať, nakoľko sa jej chceli na Ministerstve spravodliivosti SR zbaviť aj napriek tomu, že každý deň registrovala prísun vzniku nových pracovných síl. Alebo je to pomsta mobbéra z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky?Jednoznačne je to len jedna z tisícov a tisícov príkladov obrovského bezprávia, v ktorej naši občania stále žijú a sú manipulovateľní.

Vo všetkom tu zlyhalo právo prostredníctvom ľudského faktora? A to pokračuje ďalej na súdoch.

Ak Vláda Slovenskej republiky do svojho programového vyhlásenia nazaradí mnou navrhovanú formulku o dobrej vôli riešiť problém sociálneho bezprávia, tak sa na Slovensku nič nezmení. Toto som hovorila v parlamente v rokoch 2012 - 2016 .
A kam sme sa dostali vo vývoji našej demokracie po slovensky? Mojím vstupom do súdnych konaní v roku 2012 a v ďalších rokoch sme poukázali ako súdy všetkých stupňov  odkláňajú pozornosť pri dokazovaní od merita veci.  

Pozrime sa na to, čo v 11 stranovom Uznesení napísal štátny zamestnanec Najvyššieho súdu SR JUDr. aj s titulom PhD." .......nevykonanie všetkych navrhovaných dôkazov alebo nesprávne vyhodnoterie vykonaných dôkazov, dovolací súd uvádza: Za nesprávne zistenie skutkového stavu nezakladá prípustnost' dovolania v zmysle § 420 písm. f) CSP a nie je ani relevantnym dovolacím dôvodom. nakol'ko nepredstavuie dôvod znemožňujúci realizáciu procesných práv strany konania (porovnaj judikáty R 37l1993 R 12511999, R 4211993 a rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. I Cdo 85/2010. 2 Cdo 2912011, 3 Cdo 26812012.3 Cdo 10812016. 2 Cdo 13012011, 5 Cdo 24412011.6 Cdo 185/2011, 7 Cdo 3812012). Dovolaci súd nie ie oprávnený prehodnocovat' skutkové závery odvolacieho súdu, lebo ie viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 CSP)". Táto paragrafová veta dokazuje, že občan sa svojho práva nedovolá a tobôž na Ústavnom súde SR, ktorý t. č. nie je ani funkčný.

Kam sme sa dostali na ceste za našou spravodivosťou? Čím vyšši súd, tým vzdialenejšie poznanie skutkovej podstaty podozrenia zo spáchanie trestného činu - v tomto prípade trestný čin ublíženia na zdraví  - lebo prípady psychického teroru na pracovisku sa dajú kvalifikovať ako trestný čin.

Kam sme sa dostali na ceste za zistením, že naše právo neslúži svojmu účelu? 
Do centra odignorovania právneho problému pomocou právnej teórie dochádza na prvom stupni. Ak potom dáte odvolanie na krajský súd, tento pokračuje v odkláňaní sa od obsahových náležitostí uvedených v žalobných návrhoch. A Najvyšší súd SR - to je detto.

Chcete sa dovolať svojho práva na novom štátnom úrade na odhaľovanie korupcie? Nie nedovoláte sa. Ale aj toto je výzva, na ktorú treba odvážne a aktívne odpovedať za všetky obete trpiace, ponižujúce, prenasledované Niekto musí toto násilné obmedzovanie, potláčanie základných ľudských práv a slobôd vyniesť na svetlo, pomenovať, a začať odstraňovať.  NEBOJTE SA!

Inštitút ochrany ústavných práv Vás pozýva na 5. medzinárodnú konferenciu Kde vzniká zlo.  A v diskusii - ako môžeme s Úniou štátnej starostlivosti  zvíťaziť vo voľbách v roku 2020. 

deň: 23. september 2019

miesto: Kongresové priestory  Vysokoškolského internátu Družba Univerzity Komenského Bratislava

čas: 10: 00 hod. do 15: 00 hod.

Program je uvedený na blogu sme:

https://ritomska.blog.sme.sk/c/514760/pozvanie-alebo-kde-vznika-zlo.html

Závery z 5. medzinárodnej konferencie budú spracované do Zborníka a rozposlané do slovenských knižníc

Zborník venujeme čestnej pamiatke všetkým obetiam, ktoré boli prenasledované, ponižované a zneužívané vo svojej práci .

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/pcb.1626456470823436/1626451194157297/?type=3&theater

article_photo
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť