ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,82. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

7. 5. 2019 1:14:42

Europoslanci ako spolupáchatelia

Europoslanci ako spolupáchatelia

Ako šiel vývoj našej "demokracie po slovensky" prichádzali občania na zistenie, že len aktívnym zapojením do vecí verejných sa môžu dožiť úspechu. A svojim vlastným úsilím môže každý občan šíriť osvetu.

Ale POZOR, takáto predstava nemá a nemusí mať víťazstvo.  LEBO: Bojovať s presilou má zmysel, ak sa chcem obetovať, napríklad, ako to spravilo zopár Grékov v termopylskom priesmyku a ich vodca Leonidas odkázal domov, postavte nám pomník, lebo my sme vaši hrdinovia - vďaka Leonidasovmu jasnému poznaniu všetci vedeli, že sa obetujú a všetci vedeli že budú mať pomník, pamiatku vo svojom národe. História v celom svete si ich pamätá.Vážení občania, len taký boj má zmysel. Od minulého volebného obdobia sme Vám spolu s mojimi asistentami ukázali novú cestu poslanca parlamentu a história si to pamätá. Proti našej novej ceste v ústrety občanom stál veľmi zhnitý systém slovenského paralmentu, ktorý tam platí do dnešných dní ako koleso predkladania zákonov. Nikto v parlamente nikdy nikoho nepoučil, ani nevyškolil, ako má  poslanec resp. poslanci majú "slúžiť občanom".  A rovnako si história politických sľubov zapamätala:  Pred každými voľbami sme tu mali a máme politické klamstvá, ktoré patria k tradičnej európskej politike. A rovnako predvolebné sľuby o rôznych témach sú tiež tradičné formy získavania voličov. A po voľbách nám už cez médiá zvolení kandidáti vyhlasujú, ako sa obklopia  svojimi ľudmi a tak si zabezpečia svoju stoličku vo volebnom období. A to všetko na úkor tých, čo tam doteraz pracovali.

Ako a čo robia poslanci pre občanov? Skúmala túto problematiku niekedy nejaká štátna inštitúcia? Ale poďme sa pozrieť, ako Vám pomôže poslanec parlamentu, ak zistíte, že výklad zákona prijatého v parlamente je nesprávny? Morálne a etické prešľapy sa nedajú legislatívne podchytiť, patria do sféry pedagogiky a didaktiky; dokonca ani výhrady vo svedomí ich nebudú vedieť podchytiť. Táto vec potrebuje výchovný postup od Základnej školy - v tom sa určite zhodneme už len pri pohľade na náš súčasný parlament a jeho rokovanie. Ako máme postihovať nepostihnuteľné? Máme privolať na nich kliatbu?!  Lebo zákon nám žiadnu zbraň proti nim nedáva,  Pozrite sa na niektorých "úspešných gladiátorov kresťanskej školy" - matka Tereza, otec Damián de Veuster, otec Maxim Mária Kolbe - všetci dosahovali úspech individuálnym mocným ťažením proti jednotlivému zlu, nie propagandou proti zlu. V tomto robí chybu aj politik, ktorý sa nazve kresťanom, a potom podvedie svojich voličov - propaganda vždy sklame, na to nezabudnite. 
Slovensko ako každý iný štát je budovaný presne na princípe "vlády agresívnych hlupákov". To, že niektorí ľudia to menej znášajú a niektorí sú ochotní o tom hovoriť, to platí od čias prvého šamana, ktorý začal manipulovať rodové spoločenstvo.
 Keď sa právnici skúmajúci "systém veľkej klovandy" odhodlali zadefinovať "šikanu", zrazu zistili, že ten pojem je taký úzky, že vlastne obchádza všetky "medziparagrafové útoky".  A práve"medziparagrafové útoky" sú to, čo americkí psychoterapeuti nazvali "mobbingom, či bossingom". Medzi nami, v každej komunite s počtom osôb "tri a viac" existujú nejaké náznaky mobbingu, asi tak, ako sangvinik obsahuje v sebe "všeky prvky psychotickej osobnosti" aspoň v náznakoch. Chceme "zachrániť tých, ktorým to poškodzuje rodinný život a zdravie".​ Už pred takmer 2500 rokmi konštatoval významný staroveký učenec Aristoteles, že „Slušnosť je spravodlivé konanie mimo písaného zákona“. Tento výrok je rovnako platný aj v súčasnosti. Ak by sa ľudia správali slušne, pomery civilizácie na Zemi by vyzerali inak, ako je tomu dnes. Aj keď vývoj techniky od čias staroveku pokročil, kvalita medziľudských vzťahov sa od vyslovenia vyššie uvedeného výroku upravila len minimálne a v určitých smeroch sa zhoršila. Ak by sa všetci ľudia začali správať slušne, kvalita života celej civilizácie by sa rapídne zvýšila. Niektoré súčasne problémy by v podstate prestali existovať. A rovnako platí, ak by sme sa na pracoviskách  zamerali na odbornosť, kvalita  rozhodnutí by zlepšila život občanov. Prinášam okienko pre študentov - právnikov: V jednom exekučnom konaní sme našli 4 neodborné postupy. 1. Národná rada SR si najala advokátsku kanceláriu MENKE LEGAL, s.r..o. Bratislava, aby vymáhali neexistujúcu pohľadávku (už zaplatenú).Chyby, ktorých sa dopustila táto advokátska kancelária:2. Neoverila si, či pohľadávka je reálna, či nebola už zaplatená. 3.  Dňa 12. 2. 2018  podala podnet na Okresný súd Banská Bystrica. 4. Okresný súd Banská Bystrica dňa 13. 6. 2018 spustil konanie vo veci vymáhania neexistujúcej pohľadávky. Podnet na vymáhanie neexistujúcej  pohľadávky obdržal súdny exekútor. 5. Súdny exekútor dňa 27. 2. 2019 teda o 8 mesiacov po podaní podnetu od Okresného súdu Banská Bystrica začal vymáhanie neexistujúcej pohľadávky.Exekútorom sme dali moc a teraz nikto nevie, že klesajú na odbornosti pre biznis a pre svoju chamtivosť. Z tohto marazmu nepomôžu ani europoslanci, len sa v tomto marazme stanú  spolupáchatelia. Ako už povedal bývalý predseda parlamentu Vyhrajte voľby a potom si to riešte.  A čo dodať na záver: Ďakujeme za spoluprácu všetkým občanom, ktorí porozumeli a posielajú nám vyplnené hárky. 

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť