ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,78. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

12.5.2019 19:43:08

Europoslanci a politické kreslá alebo ako našiel pán Trnovec dieru v Európskom p

Europoslanci a politické kreslá alebo ako našiel pán Trnovec dieru v Európskom p

Dnes Vám prinesiem úryvok z knihy Zápisky z parlamentu. Po zvolení za poslankyňu parlamentu sa na mňa začali obracať všetci občania, na ktorých bolo páchané psychické násilie na pracoviskách.

Postupne sa na mňa obracali aj rôzni konšpirátori, slniečkári, extrémisti, zvedavci, závistlivci, ktorých zaujímalo, ako som sa dostala do parlamentu.
V máji roku 2012 ma oslovil pán Stanislav Trnovec, zakladateľ klubu mnohodetných rodín a pozval ma do Európskeho parlamentu na stretnutie pracovných skupín. Vážení, pýtate sa, aké pracovné skupiny pracujú v Európskom parlamente. Nuž, poďme sa pozrieť a preskúmať, čo sa za tým skrýva.Prijala som pozvanie na pracovnú cestu do zahraničia ako členka Zahraničného výboru Národnej rady SR, a tiež som napĺňala ciele poslaneckého mandátu ako Nezávislá osobnosť klubu OĽaNO riešiaca akútne otázky humanitárnej krízy na Slovensku a v Európskej únii – legislatívne riešenie bezprávia drviaceho slušných daňovníkov euroobčanov.  Dňa 17. 10. 2012  sa na pôde Európskeho parlamentu konala konferencia Eurocares, kde som sa zúčastnila spolu s viceprezidentom Stanislavom Trnovcom, predsedom slovenského Klubu mnohodetných rodín. Počas zahraničnej služobnej cesty som bola oboznámená, ako má verejná politika reagovať na otázku týkajúcu sa zdravotného postihnutia, choroby, staroby, chudobu či iné životné havárie, ktoré vo väčšine krajín Európskej únie a tou je aj Slovensko majú právnu úpravu nedostatočnú alebo neexistujúcu. Bližšie k pojmu EUROCARES - Európska asociácia domácich opatrovateľov koná v mene všetkých domácich opatrovateľov bez ohľadu na ich vek a charakter zdravotných problémov konkrétnej odkázanej osoby, o ktorú sa starajú.
Hneď  v úvode konferencie predsedníčka Európskeho parlamentu Marien Hawkin vyzdvihla moju prítomnosť ako zástupcu členského štátu Európskej únie Slovensko so záujmom o riešenie otázok domácich, resp. rodinných opatrovateľov. - cieľom konferencie bola otázka: Rodina ako dôležité a potrebné riešenie pre celu Európsku úniu; - každá rodina je potrebná a každá osoba v rodine je dôležitá; - vyzdvihli ľudskú dôstojnosť v každej rodine, lebo bez nej nebude kvalitná, ani dobrá rodina. 
EUROCARES - - spolupracuje s COFACE – Konfederácia rodinných organizácií Európskej únie člen zakladateľ európskej sociálnej platformy a celoeurópskeho fóra zdravotne postihnutých, má ciele: informovať vládu a organizácie o vývoji v EÚ; - organizovať výmeny skúseností medzi dobrovoľníckymi a profesionálnymi organizáciami v členských krajinách EÚ - spolupracuje s FAFCE Federácia katolíckych rodinných združení v Európe zastupuje záujmy rodiny niektorých krajín EÚ, vychádza zo sociálneho učenia katolíckej cirkvi, je akreditovaná Radou Európy ako mimovládna organizácia so štatútom participujúcej organizácie a je v kontakte s orgánmi EÚ, Európskou komisiou a Európskym parlamentom, má ciele: - sledovať rodinnú politiku v EÚ a spoločne na ňu reagovať;- vydávať rezolúcie.- spolupracuje s FEFAF – poradný orgán pri OSN pre rodinnú politiku bol zastúpený na stretnutiach so zástupcami členských krajín Európskej únie zoskupených v uvedených asociáciách. Prítomná predstaviteľka FEFAF vyzdvihla nenahraditeľnú úlohu matky v rodine.Za každou skupinou či orgánom je veľa zaujímavých činností. Kto však zastupuje Slovensko v týchto pracovných skupinách? Nikto, vravel mi pán Trnovec. Príchodom na Slovensko som chcela, aby aj našu krajinu v týchto pracovných skupinách niekto zastupoval a aby sme konečne vyriešili problém rodinnej politiky. Preto som zašla na Ministerstvo práce, sodiálnych vecí a rodiny SR. Všetky štátne zamestnankyne ministerstva ma zvedavo počúvali, čo všetko sa skrýva v činnosti európskeho parlamentu. Bolo a je to zaujímavá činnosť, všetky štátne zamestnankyne prikyvovali. Ale ale my o tom nevieme.A rovnako o tom nevedel pán Jozef Toman, riaditeľ pracovnoprávnych vzťahov na ministerstve. Pátram, zisťujem, skúmam, kto na Slovensku má moc, aby sme v Európskom parlamentu mali zástupcov v Bruseli.Oslovila som Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti. Pani tajomníčka ma informovala, že to zaradí do programu v bode rôzne. Chcem, aby ma poslanci výboru vypočuli, a či vôbec vedia o bruselských pracovných skupinách. Pani poslankyňa, ja Vám dám vedieť, či pán predseda (Ľuboš Blaha) bude súhlasiť, aby ste prišla informovať Výbor NR SR pre európske záležitosti. Po skončení schôdzi Výboru NR SR pre európke záležitosti sa mi ozvala a smutne konštatovala, že toto nie je pre rokovanie Výboru dôležité. A čo je potom dôležité keď sme členská krajina EÚ a nevieme sa na Slovensku informovať, na čo a pre koho slúži Európska únia. Ale odpoveď som v slovenskom parlamente nezistila. 
Vážení, myslíte si, vari pani europoslankyňa Záborská, ktorá sa rodinnou problematikou zaoberá od vstupu Slovenska do Európskej únie (možno aj dlhšie) by mi pomohla?Spýtala som jej na stretnutí v bruselskej kancelárii. Ale ona mi dala inštrukcie, aby som po príchode na Slovensko informovala  výbory parlamentu.
Skúsila som informovať aj poslancov Zahraničného výboru NR SR. A napísala som Správu zo zahraničnej  cesty do Bruselu.  Poslala som ju všetkým poslancom Zahraničného výboru NR SR, aby sme sa tejto problematike venovali a rokovali na našom Zahraničnom výbore NR SR.  Všetko zostávalo v parlamente deravé. 
A z tejto "diery" má koniec koncov úspech len pán Stanislav Trnovec, ktorý dieru v práci našich europoslancov objavil.
LEBO: Ako sám tvrdil rodinný opatrovateľ, či práca matky v domácnosti je politika, ktorou sa zaoberajú pracovné skupiny Európskeho parlamentu. Slovensko, ak by sa venovalo tejto činnosti od roku 2004, tak za 15 rokov si tu dnes neriešime žabomyšie vojny medzi kresťanskými aktivistami a nebudú nám utekať europoslanci do Európskeho parlamentu pomocou politických strán, ktoré si založili Štefan Kuffa, Branislav Škripek, Alojz Hlina, Anna Záborská, či Richard Vašečka.
Lebo oni už majú skúsenosti že cez europoslanca v Európskom parlamente si zabezpečia pomocou svojich akože voličov draho platenú stoličku bez zodpovednosti a povinnosti voči svojim voličom.A koho z týchto kresťanov voliť do Európskeho parlamentu ?Uvažujme, kam sme sa s rodinnou politikou pomocou europoslancov posunuli?  Nech si každý odpovie sám.  Vivat  Európsky parlament !!!!
Kto pochopí ten pochopí, kto rozumie, ten rozumie! My sa snažíme Vás inšpirovať a nevzdávať sa!viac nájdete  https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/pcb.1519833218152429/1519826864819731/?type=3&theater
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť