ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,79. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

19.6.2018 1:15:18

Budú už medzi nežiadaných občanov patriť aj štyridsať roční občania ?Náprava chu

Budú už medzi nežiadaných občanov patriť aj štyridsať roční občania ?Náprava chu

Dňa 13. júna 2018 sme sa stretli v areáli Národnej rady Slovenskej republiky s poslankyňou a prvou primátorkou, ktorá nám odvážne dala prešetriť psychické prenasledovanie pani učiteľky na pracovisku. Možno sa Vám to zdá nemožné!

Lebo my, Slováci, máme strach, máme rodinkárstvo, máme korupciu na pracoviskách. Dajme si otázku: Ak by sme tu tieto "klebetné" problémy, nemali, tak o čom by nám tu potom naši novinári písali? Márne sme však  hľadali, kto z médií, či z nejakých videí  nám prinesie  informáciu o primátorke Prievidzi a o jej zistení mobbingu na pracovisku. Áno, je to skutočná realita, pani primátorka mesta Prievidza dala prešetriť mobbing na základnej škole. A máme dokument, že pod toto prešetrenie sa nám podpísala.
Inštitút ochrany ústavných práv oceňuje pani primátorku Prievidze JUDr. Katarínu Macháčkovú: "Pani starostka, oceňujeme Vašu odvahu, že ste ako prvá primátorka na Slovensku dokázala zo svojho postavenia a podľa zákona pomôcť žene, matke učiteľke základnej školy v Prievidzi."? Márne sme však  hľadali, kto z médií, či z nejakých videí  nám prinesie Pani starostka sa usmiala a my sme pokračovali  s ňou v rozhovore.

"Áno, my sme sa stretli a hovorili s odvážnou pani učiteľkou. Podľa nášho profesionálneho postupu vychádzajúc z vedeckého učenia Konrada Lorenza a Heinza Leymanna sme potvrdili mobbing na pracovisku. Len pripomínam my sa na Slovensku mobbingu venujeme už siedmy rok, a preto nás pani primátorka, zaujíma, podľa čoho ste zistili, že je na pracovisku pani učiteľky mobbing?"

"My spolupracujeme s Inšpektorátom práce Trenčín a ten našiel porušenia Zákonníka práce", odpovedá pani primátorka

"A kto sa u Vás na Vašom pracovisku venuje mobbingu.? Vieme, že prípad riešil Ing Pišta a ten napísal vyjadrenie k prebiehajúcemu šetreniu a zdôraznil v ňom, že  ide o bossing. Preto sa pýtam, na základe čoho dospel k takémuto záveru? A ešte  nás zaujíma, ako budete ďalej postupovať v pomoci pre pani učiteľku."

Pani primátorka odpovedala: "Budeme postupovať operatívne a zatiaľ necháme situáciu riešiť príslušnými orgánmi."

A čo ďalej? Ďalej sa s nami pani primátorka rozlúčila.  Ako to už na Slovensku býva, operatívne sa prípad rieši. Nemôžeme ostať s takýmto operatívnym postupom. Lebo: 

Mladá učiteľka hľadá právnika, aby jej pomohol.  A hľa, všetci právnici v meste v Prievidza, mladí a či starí, od toho dávajú ruky preč. Nikto sa v tomto meste nechce pustiť do boja za mladú učiteľku?

Na stretnuti s pani Macháčkovou pani učiteľka požiadala, aby mesto informovalo o dotaznikoch zamestnancov školy, nakoľko aj to je jedna z ciest, ako očistiť meno pani učiteľky  pred ostatnými zamestnancami. Pani učiteľka nám píše:

"Mám zo všetkého strach, nepríjemné pocity. Chvíľami neviem, ako ďalej, ktorá je tá správna cesta. Kolegyne sú taktiež vyčerpané a zo strachu mi nezaslali ani kópie dokumentu, ktorý som si žiadala pred stretnutim s pani primátorkou."

Kaskády psycho-sociálnych príznakov a telesnej patológie: Na prvom mieste je neetické pracovné prostredie – býva prešpikované mobbingom a bossingom. Na druhom mieste je bezprávny stav – občan sa nikde nedovolá spravodlivého zástoja proti presile, nikto ho neobháji. Na treťom mieste je kruté psychické utrpenie – pocit krivdy a bezmocnosti so sprievodnými príznakmi ako je nespavosť, chronická únava, zvýšená chorobnosť pre pokles odolnosti. Na štvrtom mieste je funkčná porucha telesných orgánov – počnúc poruchami srdcového rytmu, cez poruchy krvného tlaku, poruchy zažívacieho systému.Na piatom meste je organické poškodenie telesných orgánov – cievne príhody mozgu a srdca, rakovina žalúdka, rakovina hrubého čreva. Na šiestom mieste je sociálna izolácia – človek nenachádza svoje miesto v spoločnosti lebo je vážne chorý, ale invalidný dôchodok nedostane. Na siedmom mieste býva sociálne odvrhnutie s komplexnými následkami nielen pre postihnutého, ale aj pre jeho rodinu. Táto kaskáda je scholastický, teoretický obraz, ktorý sa v praxi nemusí vždy kompletizovať. V našej spoločnosti a to aj v prípade pani učiteľky je absolútne typickým obrazom kaskáda prvých piatich fáz. 

Inštitút ochrany ústavných práv pomáha v tejto kaskáde psycho-sociákných príznakov a telesnej patológie  ...pozrite si aj naše videá     https://www.mojevideo.sk/u/drhc/

article_photo
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť