JUDr. Gabriela Závacká

  • PD
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,3. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

12.2.2018 12:40:06 - panther

Tak teda platí zákon pre všetkých, alebo nie?

Mal by sudcom po dovŕšení 65 rokov automaticky zaniknúť mandát alebo nie?
Teraz neviem, lebo to malo byť zákonom upravené, tak teda áno, alebo nie?
Pretože p. Švecová, ako šéfka NS SR má v tomto roku "len" 67 rokov :-))
Ako sa zdá nie je to prekážkou, pretože je kamarátka prezidenta Kisku a jej stôl obsahuje
dosť súdnych spisov nášho "ľudomila".
Aký je Váš názor na túto skutočnosť?

Odpoveď

12.2.2018 14:37:15 - JUDr. Gabriela Závacká
Ďakujem za otázku:V zákone Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch... sú v § 17 taxatívne dôvody, kedy funkcia sudcu zánika napr. : smrťou, odvolaním, vzdaním sa...
a v § 18 odseku 1 kedy prezident musí odvolať sudcu z funkcie na návrh súdnej radya potom je odsek 2, kde prezident SR(2) Prezident na návrh súdnej rady môže sudcu odvolať, ak dosiahol vek 65 rokov, alebo má taký zlý zdravotný stav najmenej počas jedného roka.
Teda zákon to ukladá na zváženie prezidenta. Na druhej strane to vyvoláva aj pocit krivdy u sudcov, ktorí boli odvolaní na základe súdnej rady, keď mali 65 rokov, a iní si zarábajú ďalej.
Ak je tak sudca odvolaný, môže si užívať dôchodok, aj si zarobiť popri dôchodku. Jeho rady sú cenné a platené.Keď z práce prepustia zamestnanca tesne pred dôchodkom, pracoval napr. v administratíve, nemá známosti. Kde ho tak zamestnajú? A pritom každý má ústavou garantované právo na prácu, a nemôže ju mať. Napríklad ZŤP,  epileptici.A tu je tiež kde rovnosť? Každý má právo na lekársku starostlivosť, ale vieme že je to iba právo, lebo papier znesie všetko, skutočnosť je drsnejšia.
A každý má podľa ústavy právo na primerané zabezpečenie v starobe. A kopa starých ľudí sú bezdomovci, a to nie sú iba alkoholici, ale takí, čo sa zadlžili, alebo ich detí vyhodili, oklamali.