JUDr. Gabriela Závacká

  • PD
  • mimo zastupiteľskú funkciu
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,39. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

23.3.2019 19:27:15

IOÚP

IOÚP

IOÚP sa uchádza o dva percentá z Vašich daní.

Nasledujú pár základných informácii o činnosti IOÚP:
Inštitút ochrany ústavných práv je občianske združenie, ktoré propaguje demokratické mechanizmy na pracoviskách, analyzuje, monitoruje a dokumentuje pracovno-právnu legislatívu u zamestnávateľov za účelom naplnenia ústavných práv. V rámci svojich priorít IOÚP prispieva k riešeniu demokratických princípov ochrany ľudských práv pre funkčnosť právneho štátu a pre efektívnejšie vynakladanie verejných financií, informuje verejnosť o výsledkoch práce IOÚP prostredníctvom webu, facebooku, tlačových materiálov, vzdelávacích programov, podporuje vzdelávanie za účelom zvyšovania právneho vedomia širokej verejnosti. Každý vie o chorobe z násilia na pracovisku , ale zatiaľ sa nikomu nepodarilo navrhnúť „liek“. Rovnako sa o pacientoch a ich psychiatrických chorobách, ktorých príčinou je mobbing nepíše. Médiá nepovažujú takéto správy za informácie odsúhlasené šéfom. Do písania odborných článkov sme sa pustili preto, lebo dúfame, že pri konfrontácii sa tento škodlivý jav zníži a urobí pracoviská s bezpečnejším a so zdravším prostredím.

Štatutárnym orgánom je predsedníčka JUDr. Mária Ritomská, zapisovateľka som ja, JUDr. Gabriela Závacká, elektronickú mailovú poštu, kontakty prijíma Juraj Chlebík.

https://www.mojevideo.sk/u/uss/

tlačivo na 2 percentnú daň alebo o zaslanie tohto tlačiva alebo buď elektronickou poštou alebo riadnou môžte požiadať v kontaktoch:

https://www.facebook.com/groups/1641668309456447/?epa=SEARCH_BOX

kontakty:
Kontakt Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava 0910 953 587 mariaritomska@stonline.sk ioupriesenia@gmail.com IČO 50366874 Kto by chcel skromným eurom podporiť OZ IOÚP, môže na tento účet, ak nemá možnosť: buď je mzda príliš malá alebo už niekoho máte.
Číslo bankového účtu: SK8365000000000020560144

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť