JUDr. Alojz Baránik

  • SaS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,59. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

23. 2. 2017 15:27:06

Správa EK je potvrdenie katastrofálnej situácie aj v súdnictve

Správa EK je potvrdenie katastrofálnej situácie aj v súdnictve

Posledná správa Európskej komisie o stave Slovenska je potvrdením všetkého zlého, čo v súdnictve u nás panuje. Celá správa je tu: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en a je uvedená aj jej verzia v slovenčine

Skutočnosť, že správa hovorí zdvorilým jazykom, bude iste zneužívaná a nepochopená. Takéto správy totiž vychádzajú z toho, že pokiaľ sa jedná o oblasti, ktoré sú vo výhradnej kompetencii únijného štátu, je neľahké kritizovať, pretože niekedy miestne špecifiká sú horšie pochopiteľné pre outsiderov. A tiež je tu nebezpečenstvo, že tí, ktorí poskytujú informácie tvorcom správy, majú vlastné záujmy, ktoré chcú vidieť reflektované v správe.

Nepochybne takou informáciou je aj tá, ktorá hovorí o hrozbe nezávislosti súdnictva v súvislosti s tzv. bezpečnostnými previerkami. Toto je ako vyšitá argumentácia tých, ktorí nás pokiaľ ide o súdnictvo, akosi chcú veci udržať tam, kde sme. Predstava, že naši mafiáni (predtým komunisti) v talároch majú mať takú ochranu svojho statusu akú majú sudcovia v etablovaných demokraciách, je prinajmenšom pomýlená, ak nie niečo horšie.

Tí, ktorí majú ozajstný záujem na tom, aby súdy u nás fungovali, nemajú nič, čím by realisticky podporili tvrdenie, že bepečnostné previerky nie sú v záujme očisty súdnictva. To najmä v situácii, kedy je zjavné, že medzi sudcami a prokurátormi je masívna korupcia, ale nie je trestne stíhaný prakticky nikto. Ba čo viac, je pochybné, že ak aj by polícia a prokuratúra (zásadne nepoužívam pojem "orgány činné v trestnom konaní" pre jeho nesúlad s našou realitou) chceli nejakého sudcu stíhať, nevedeli by ako - nemajú na to potrebné nástroje, legislatívu, postupy ani schopnosti a zručnosti.

A tak sa bude táto správa EK len akosi interpretovať, vysvetľovať a, samozrejme, "zatloukat, zatloukat, zatloukat". Až dokiaľ, s veľkým prispením tých, ktorí s politickými mafiánmi išli do holportu pod výhovorkou, že veď vraj "fašisti", nebudú fašisti vo vláde.
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť