JUDr. Alojz Baránik

  • SaS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,34. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Primitívny útok ?

ako by ste pán poslanec označili niekoho, kto zaútočí slovne na niekoho, kto je v nemocnici, nemôže sa brániť? Pritom út...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Meter

Pán Baránik, ak polícia preveruje opozičného politika, ktorý zjavne pod tlakom dôkazov nie je schopný kominikovať, čísté...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Slabý doktor

K čomu bude smerovať Vaše disciplinárne stíhanie ? Ako právnik, teda podľa mňa veľmi slabý, nechcel by som sa nechať Va...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Povinnosť

Prečo prekrucujete závery Benátskej komisie ? Prezident musí vymenovať kandidátov, ktorých mu navrhne NR SR, neprináleží...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Konflikt

Vysvetlili ste si s Tomášom vzájomný incident. Ostala vo Vás "horká slina" pán Baránik ? Ako vnímate fakt, že prezident ...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Osobný bankrot

Dobrý deň! Počul som, že od apríla nadobudne účinnosť nový zákon o osobnom bankrote, ktorý bude vymedzovať aj možnosť t...

JUDr. Alojz Baránik
JUDr. Alojz Baránik dostal(a) novú otázku

Vážený pane!

Už dávno som sa tak nedivil nejakým tvrdeniam (názorom?) ako po prečítaní Vášho príspevku.Najviac ma zaujal bod 5. Vy si...

JUDr. Alojz Baránik
SuperFooterAdvertCode