Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,89. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Kontakty

  • jaroslav_paska@nrsr.sk

Súčasná stranícka funkcia

Súčasné mandáty

Výbor NR SR pre európske záležitosti

2016

Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy

2016

Zahraničný výbor NR SR

2016

Stála delegácia NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

2016

Stála delegácia NR SR do Meziparlamentnej unie

2016

Mandáty z minulosti

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode