Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

10.5.2019 18:05:45

ŽIADEN HOAX, ČISTÁ PRAVDA, PÁN EUROPOSLANEC ŠKRIPEK

ŽIADEN HOAX, ČISTÁ PRAVDA, PÁN EUROPOSLANEC ŠKRIPEK

...

 

Vážený pán europoslanec Branislav Škripek, zápisnica o záverečnom hlasovaní europoslancov k dokumentu: Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP)
verejne dostupnému na stránke:
https://www.europarl.europa.eu/…/do…/TA-8-2015-0176_SK.html…

v ktorom sa v bode 9. doslovne uvádza že, Európsky parlament:
9. žiada Komisiu, ABY VYPRACOVALA ZÁVÄZNÉ KVÓTY PRE ROZDELENIE ŽIADATEĽOV O AZYL MEDZI VŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY;
verejne dostupný na stránke:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…

registruje Vaše hlasovanie o prijatí uznesenia k tomuto dokumentu pod č. RC-B8-0367/2015 – uznesenie, na strane 417/418 (podľa formátovania pri zobrazení počítača) ako jedného z troch poslancov parlamentnej frakcie ECR, s hlasovaním ( + ), t. j. ZA prijatie záverečného aktu Európskeho parlamentu, ktorý žiada Komisiu: aby vypracovala ZÁVÄZNÉ KVÓTY pre rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.

Absolútna väčšina členov vašej frakcie ECR porozumela závažnosti a absolútnej neprijateľnosti výzvy obsiahnutej v bode 9. prijímaného dokumentu a hlasovala ( - ), t. j. PROTI prijatiu tejto výzvy EP k Európskej komisii.

Skutočnosť, že aj dnes po štyroch rokoch figuruje Vaše meno v zozname medzi poslancami, ktorí svojimi hlasmi podporili prijatie Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP) obsahujúceho žiadosť Komisii aby vypracovala ZÁVÄZNÉ KVÓTY pre rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty znamená, že ste so zaznamenaným vyhodnotením Vášho elektronického záznamu hlasovania súhlasili a nevzniesli ste v čase, keď to bolo možné výhradu, či žiadosť o opravu predmetného záznamu.

Vzhľadom na preukázateľné, verejne dostupné záznamy o spôsobe Vášho záverečného hlasovania k prijatiu uvedeného dokumentu v Európskom parlamente je Váš útok a obviňovanie mňa, ale aj SNS zo šírenia klamstva nečestný a neprijateľný. Pripomína mi príslovie „Zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“, ktoré hovorí o účelovom a falošnom obvinení iných s cieľom zmiasť verejnosť a zamaskovať nepríjemnú pravdu.

K vašej argumentácii o hlasovaniach k pozmeňujúcim návrhom, ktoré neprešli nemá zmysel sa vyjadrovať, lebo sa nestali záverečným textom NEPRIJATEĽNÉHO uznesenia, ZA ktoré ste hlasovali.

Viac na:
https://www.hlavnespravy.sk/skripek-sa-ohradil-pask…/1742187

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť