Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,8. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

11. 2. 2020 11:02:50

PREZIDENTKA ZAVÁDZA, DOHOVOR SA UPLATŇOVAL.

PREZIDENTKA ZAVÁDZA, DOHOVOR SA UPLATŇOVAL.

Istanbulský dohovor podpísal za Slovenskú republiku dňa 11.mája 2011 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Milan Ježovica, keď v mene Slovenska vyjadril aj politickú vôľu ratifikovať ho a účinne implementovať.

Krátko predtým, dňa 4. mája 2011 vláda Ivety Radičovej rozhodla o prijatí uznesenia č. 297, pripraveného ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, v ktorom vláda vyslovila nielen súhlas s podpisom dohovoru, ale v časti C. aj ULOŽILA ministerke spravodlivosti:

C.1. v spolupráci s ministrom zahraničných vecí, ministrom vnútra, podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom kultúry, ministrom zdravotníctva, podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom hospodárstva, 1. podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, generálnym prokurátorom SR ...,

C.2. predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru po vykonaní právnej analýzy a PO PRIJATÍ potrebných legislatívnych opatrení zabezpečujúcich vykonávanie dohovoru !!!

Z uvedeného je zrejmé, že vláda Ivety Radičovej nariadila spustiť implementáciu Istanbulského dohovoru okamžite (bez ratifikácie) a až po vykonaní všetkých legislatívnych zmien umožňujúcich bezkolízne vykonávanie dohovoru (ako napr. po zavedení LGBTI indoktrinácie do škôl, či legalizácii homosexuálnych partnerstiev a pod.) chcela pristúpiť aj k formálnej ratifikácii dokumentu.

Preto boli všetky ministerstvá uvedené v bode C.1. už od roku 2011 zaviazané (v rámci svojich výkonných možností) spustiť implementáciu Istanbulského dohovoru do nášho každodenného života.

Ministerstvo zahraničia tak napríklad už v r. 2012/2013 poskytlo takmer 15.000,- eur na vydanie príručky o homosexualite Dve/Dvaja, ktorú „Inštitút ľudských práv“ distribuoval do škôl, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zas dotáciu na podporu rodovej rovnosti (účel dotácie § 9a zákona o dotáciách) združeniu „Možnosť voľby“, Ministerstvo kultúry podporilo projekt „LGBTI v škole a vzdelávaní“ vydavateľstva NOMANTILES a Metodicko-pedagogické centrum ministerstva školstva začalo organizovať semináre pre pedagógov „Sme iní, hovorme o tom nahlas“.

Napriek tomu, že Istanbulský dohovor reálne vstúpil do platnosti až 1. augusta 2014 naše štátne inštitúcie implementovali jeho ustanovenia v „rodovej“ oblasti a rozdávali štátne peniaze na rozličné činnosti a projekty posilňujúce postavenie LGBTI komunity už od roku 2012.

Až príchodom SNS do vlády, sa po marci 2016 tieto aktivity jednotlivých ministerstiev začali obmedzovať a po rozhodnutí Národnej rady SR o odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru bolo uznesenie č. 297 vlády I. Radičovej (z mája 2011, v znení úpravy uznesenia č. 379), rozhodnutím vlády P. Pellegriniho č. 641 zo dňa 18. decembra 2019 nakoniec zrušené.

Preto, ak dnes pani prezidentka, či minister Lajčák, alebo ktokoľvek iný zavádza verejnosť tvrdením, že Istanbulský dohovor sa u nás nikdy neuplatňoval (lebo nebol ratifikovaný), tak nehovorí pravdu.

Veď ešte začiatkom novembra 2019 nám zamestnanci ministerstiev vysvetľovali, že pre nich je určujúcim platné nariadenie Radičovej vlády z roku 2011 o implementácii dohovoru, ktorým sa Slovenská republika DOBROVOĽNE zaviazala PRESADZOVAŤ „rodovú rovnosť“ do praxe a odstraňovať tzv. rodové stereotypy. Len preto (aj napriek rozhodnutiu parlamentu o odmietnutí ratifikácie dohovoru) museli stále PODĽA POKYNOV MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ pokračovať v plnení stanovených úloh, pre už schválené „Akčné plány na podporu rodovej rovnosti“.
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama