Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,8. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

2. 2. 2020 21:12:36

O DÔLEŽITOM UZNESENÍ SA NEROKOVALO

O DÔLEŽITOM UZNESENÍ SA NEROKOVALO

...

V reakcii na nelegitímny útoku armády Spojených štátov amerických na iránskeho generála Kásema Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds, Iránskych revolučných gárd (IRG) a veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie Abú Mahdí al-Muhandisa s doprovodom, uskutočneného dňa 3. januára 2020 na letisku pri Bagdade, sme pripravili a Národnej rade SR na prerokovanie predložili návrh uznesenia (tlač 1835), ktorý bol riadne zaradený ako bod č. 7 do programu 57. schôdze NR SR.

Pre neochotu koaličných partnerov dôstojne a čestne sa vyjadriť k závažnému porušeniu medzinárodného práva americkou administratívou však tento plánovaný bod programu prerokovaný nebol. Naši koaliční partneri (Smer - SD a Most -Híd) sa rozhodli vyhnúť diskusii a hlasovaniu o tejto záležitosti. (Žeby „zadné vrátka“?)
Preto je dobré aspoň pre históriu a objektívne zhodnotenie charakterov našej súčasnej politickej reprezentácie zverejniť návrh nášho uznesenia:

UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k porušeniu medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti suverénneho štátu Irak ozbrojenými silami iného štátu, ktorý sa usiluje o možnosť zriadiť si na území Slovenskej republiky svoje vojenské základne:

„Národná rada Slovenskej republiky
v nadväznosti na politické postoje účastníkov závažných bezpečnostných incidentov v Iraku a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2020 z 15. januára 2020

A. v y j a d r u j e z n e p o k o j e n i e
nad porušením medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti suverénneho štátu Irak konaním a prítomnosťou príslušníkov cudzích ozbrojených síl na jeho území;

B. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby bezodkladne v celom rozsahu a s konečnou platnosťou odmietla návrh Spojených štátov amerických na uzavretie Dohody o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement - DCA) medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou a ukončila proces rokovania o tomto návrhu,
a aby uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí oznámiť Spojeným štátom americkým odmietnutie tohto návrhu Slovenskou republikou a ukončenie procesu rokovania o tomto návrhu;

C. p o v e r u j e
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení.“

O D Ô V O D N E N I E :
Vychádzajúc z historických skúseností s rozmiestnením vojsk Varšavskej zmluvy na území Československa, ktorých prítomnosť znamenala výrazné obmedzenie suverenity a zasahovanie cudzou mocou do vnútorných záležitostí štátu, pripomíname skutočnosť, že politická reprezentácia po roku 1989 uzavrela politickú dohodu o tom, že po odchode týchto vojsk už nedopustíme zopakovať situáciu, ktorá by viedla k opätovnému dlhodobému rozmiestneniu akejkoľvek cudzej armády na našom území.

Otvorením rokovania so Spojenými štátmi americkými o návrhu na uzavretie Dohody o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement - DCA) medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou bez informovania verejnosti o obsahu požiadaviek Spojených štátov amerických, a bez predchádzajúceho súhlasu verejnosti, či Národnej rady Slovenskej republiky, dochádza k zásahu do ponovembrového politického konsenzu, ktorého výsledkom bola široká politická zhoda na európskom ukotvení Slovenska a jeho zahranično - politickej orientácii.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Paška a Anton Hrnko upozorňujú na to, že nie je pre Slovenskú republiku vhodné akceptovať obmedzenie suverenity Slovenskej republiky medzinárodnou dvojstrannou zmluvou, ktorá rieši osobitné postavenie ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky, s exkluzívnymi podmienkami a parametrami vysoko prekračujúcimi štandardy pôsobenia iných partnerských spojeneckých vojsk v rámci SEPA NATO, tak ako sa Spojené štáty americké v Slovenskej republike dožadujú predložením návrhu na uzavretie Dohody o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement - DCA) medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou.

Preto poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Paška a Anton Hrnko aj v nadväznosti na politické postoje účastníkov závažných bezpečnostných incidentov v Iraku a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2020 z 15. januára 2020

predkladajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh na prijatie uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky
jednak vyjadrí znepokojenie nad porušením medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti suverénneho štátu Irak prítomnosťou a konaním príslušníkov cudzích ozbrojených síl na jeho území
a súčasne požiada vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne v celom rozsahu a s konečnou platnosťou odmietla návrh Spojených štátov amerických na uzavretie Dohody o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement - DCA) medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou a ukončila proces rokovania o tomto návrhu,
a aby uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí oznámiť Spojeným štátom americkým odmietnutie tohto návrhu Slovenskou republikou a ukončenie procesu rokovania o tomto návrhu.

------------------------------------------------------------------------------

Podnetom na predloženie takéhoto uznesenia boli aj verejné vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa vyslovené v reakcii na legitímnu žiadosť irackého parlamentu a irackej vlády, aby všetky cudzie vojská urýchlene opustili zvrchované územie suverénneho irackého štátu, keď vyhlásil, že: "Ak nás požiadajú, aby sme odišli - a ak to budeme musieť urobiť za nie veľmi priateľských okolností -, uvalíme na nich sankcie, aké ešte nikdy nezažili, .... Ešte aj iránske sankcie budú popri nich vyzerať mierne, .... Neodídeme, kým nám za to nezaplatia,"...

Takéto verejné vyhlásenia otvorene vypovedajú o tom, ako Spojené štáty americké vnímajú a „rešpektujú“ práva a suverenitu štátov, v ktorých si rozmiestnili svoje vojská a základne, resp. s akou mierou svojvôle si neraz aj vydieraním, či silou presadzujú vlastné záujmy na úkor hostiteľských štátov.

Som presvedčený, že politickí predstavitelia, ktorí nemajú guráž takéto arogantné, diktátorské maniere okamžite, dôrazne odsúdiť, nie sú hodní reprezentovať a viesť slobodný, suverénny štát.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama