Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 2,1. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

21.3.2019 12:58:14

MINISTER ZAHMLIEVA

MINISTER ZAHMLIEVA

Minister zahraničných vecí v demisii pán Miroslav Lajčák neinformuje komplexne a pravdivo o obsahu a znení pripravovanej „Dohody o obrannej spolupráci“, uzatváranej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými.

Pre Slovenskú národnú stranu sú znepokojujúce najmä informácie týkajúce sa dôsledkov prijatia finančnej participácie USA na americkou stranou požadované úpravy parametrov a zázemia slovenských vojenských letísk chystané pre potreby amerického vojenského veľkokapacitného dopravného letectva, najmä vo vzťahu k podmienkam ich následnej prevádzky, údržby, ale aj exkluzívneho postavenia a oprávnení amerického personálu, či armády USA.

V textoch týchto zmlúv sa majú nachádzať aj konkrétne textácie, ktoré popisujú presný režim pre pôsobenie Ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky, formulované vysoko nad rámec štandardných pravidiel platných pre občanov SR a krajín EÚ, či príslušníkov ozbrojených síl ostatných partnerov z NATO.

O tomto návrhu zmluvy rokuje rezort zahraničných vecí od jesene 2016, bez informovania príslušných výborov NR SR, pričom sa jedná o medzinárodnú dvojstrannú zmluvu medzi Slovenskou republikou a USA, ktorá stojí nad ústavou, zákonmi a platným právom SR.

V právnej podstate malo pôvodne ísť o investičnú zmluvu USA, slúžiacu viac ich ozbrojeným silám a ich teritoriálnym potrebám, ako o nejakú finančnú pomoc slovenskej armáde. Navrhované znenie dohody podľa expertízy ministerstva obrany však nie je v súlade s deklarovanými cieľmi European Deterrence Initiative – EDI (na ktorú sa rezort zahraničia odvoláva), ani Programovým vyhlásením vlády SR, potrebami a záujmami Slovenskej republiky, alebo jej právnym poriadkom.

Slovenská národná strana preto vyzýva rezort diplomacie, aby nezahmlieval skutočnosti a otvorene informoval o celom obsahu ním navrhovanej zmluvy slovenskú verejnosť.

Pri hodnotení medzinárodnej obrannej spolupráce je tiež dôležité naučiť sa rozlíšiť finančnú pomoc v rámci kolektívneho partnerstva NATO od účelového, jednorazového projektu Obamovej iniciatívy odstrašenia (EDI), s ktorým sú nepochopiteľne spájané súčasné osobitné požiadavky USA na ochranu ich armádnych záujmov na Slovensku (čo doposiaľ zjavne nevedia zatiaľ rozlíšiť ani v kancelárii prezidenta SR).

Dobrovoľne sa vzdať plnej kontroly nad slovenskými vojenskými letiskami aj s pripustením prítomnosti amerických vojakov na území Slovenska, výmenou za 105 miliónov USD, za ktoré si iba USA vybudujú vojenské zariadenia na Slovensku pre svoje potreby, je hazardom nielen s dôverou občanov, ale aj záväzkom Slovenskej republiky preferovať obrannú spoluprácu primárne s krajinami Európskej únie.

Slovenská národná strana má z dostupných informácií dôvodnú obavu, že Ministerstvom zahraničných vecí pripravený návrh akceptácie spolupráce a finančnej pomoci od USA otvára legislatívny rámec k vytvoreniu vojenských Ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky.

Slovenská národná strana dôveruje odborníkom vo vedení rezortu obrany, ich argumentom a podporuje vyhlásenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, odmietajúce akceptáciu Dohody o obrannej spolupráci (DCI) v znení predloženom MZV a EZ SR, ktoré sa vecne opiera o fakty vychádzajúce z navrhovaného textu zmluvy.Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť