Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

7.2.2019 13:39:22

KONFRONTAČNÝ TÓN BRUSELU VOČI NAŠIM SUSEDOM SME ODMIETLI

KONFRONTAČNÝ TÓN BRUSELU VOČI NAŠIM SUSEDOM SME ODMIETLI

Národná rada SR v piatok veľkou väčšinou prijala uznesenie odmietajúce konfrontačný slovník dokumentu Európskeho parlamentu č. 2017/2131(INL) v ktorom Európsky parlament INICIATÍVNE !!! vyzýva Radu, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii R

Národná rada SR svojim uznesením dôstojným, slušným a diplomatickým jazykom pripomína, že Maďarsko, aj Poľsko sú (rovnako, ako Slovensko) SUVERÉNNE ŠTÁTY, ktoré majú legitímne, demokraticky konštituované inštitúcie svojej verejnej správy a sloboda rozhodovania ich občanov nepodlieha zámerom bruselských byrokratov.

Preto je podľa NR SR v prípade rozdielneho vnímania, či hodnotenia politickej situácie žiaduce zachovať predovšetkým VZÁJOMNÝ REŠPEKT !!! Neskĺznuť ku konfrontácii pri riešení problémov z rozdielneho posudzovania skutočnosti, či deliacich línií. Uprednostňovať vecné rokovania v konštruktívnom a efektívnom dialógu a v spoločnom záujme robiť len také úkony, kroky a opatrenia, ktoré nebudú znižovať vzájomnú dôveru, či potrebnú schopnosť dopracovať sa k spoločným, OBOJSTRANNE PRIJATEĽNÝM riešeniam sporných otázok.

Európske inštitúcie sú budované na ZAPOŽIČANÝCH, prenesených kompetenciách slobodných členských štátov a môžu s nimi narábať len v rozsahu nášho spoločného prospechu. Z toho dôvodu je potrebné, aby boli ich pokušenia, či otvorené snahy postaviť sa NAD SLOBODU ROZHODOVANIA občanov suverénnych štátov Európy vždy DÔSLEDNE ODMIETANÉ.

Slovenská národná strana je presvedčená, že európska verejnosť si už nemá NECHAŤ UKRADNÚŤ projekt slobodnej, férovej a partnerskej spolupráce národných, suverénnych štátov Európy MOCIBAŽNÝMI BYROKRATMI a po dlhoročnom devastačnom pôsobení súčasnej Európskej komisie konečne VYKÁŽE v májových eurovoľbách SAMOZVANÝCH INTRIGÁNOV z vedenia ÚNIE.

Úplný text uznesenia dostupný na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx…

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť