Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

12.2.2019 16:15:14

K ZAHRANIČNEJ POLITIKE 2018

K ZAHRANIČNEJ POLITIKE 2018

K ZAHRANIČNEJ POLITIKE 2018

 - V ČOM JE PODĽA VÁS NAJVÄČŠIA SLABINA SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY?

Myslím si, že zjavným problémom je stále viditeľnejší rozpor v tom, ako vníma zahranično-politické udalosti, medzinárodnú situáciu a charakter vhodných reakcií naša verejnosť, a ako to hodnotia pracovníci ministerstva zahraničných vecí. Je na škodu veci, že sa rezort niekedy začína javiť viac ako úrad prenášajúci k nám len tzv. „kolektívne“ hodnotenia a zahranično-politické postoje bruselských inštitúcií, než ako náš reprezentant formulujúci a dôsledne presadzujúci štátne záujmy SR v medzinárodnom prostredí.

- V ČOM MÁ NAOPAK SILNÉ STRÁNKY?

V pretrvávajúcej štedrej materiálnej a politickej podpore vysokým ambíciám časti diplomatickej služby, ktorá umožňuje vybraným diplomatom permanentne sa pohybovať na najvyšších úrovniach medzinárodnej politiky. Je však pravdepodobné, že sme už mohli v tejto oblasti dosiahnuť o čosi viac, ak by táto podpora nebola občas zneužívaná aj na presadzovanie osobných ambícií a ak by vláda na jar 2016 zodpovednejšie zvážila možnosť nominácie skúseného a v tom čase v OSN aj najznámejšieho a obľúbeného slovenského diplomata, pána Jána Kubiša, do vedenia OSN.

- UBLÍŽILO SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKE, ŽE MINISTER LAJČÁK BOL VEĽKÚ ČASŤ ROKA V ZAHRANIČÍ?

Chodu ministerstva ani nie. Páni štátni tajomníci Lukáš Parízek, aj Ivan Korčok v rámci svojich kompetencií dokázali bez viditeľných problémov, profesionálne a kvalifikovane zastúpiť pána Lajčáka. Vzácna príležitosť slovenského ministra zahraničných vecí predsedať schôdzam VZ OSN by mala byť tiež vnímaná pozitívne. A to ako pocta slovenskej diplomacii, ale aj ako cenná skúsenosť. Len som si nie istý, či spôsob poďakovania tým, ktorí pánovi ministrovi Lajčákovi ročný reprezentačný pobyt v New Yorku pomohli zabezpečiť a veľkoryso ho financovali nemal v diplomatickej reči vyznieť o niečo kultivovanejšie, ako vulgárne a urážlivé nadávanie do „zápecníkov“.

- ZDÁ SA, ŽE OFICIÁLNA RÉTORIKA REZORTU DIPLOMACIE SA LÍŠI OD RÉTORIKY PREDSTAVITEĽOV SNS A SMER-SD (NAPRÍKLAD VO VZŤAHU K RUSKU). VIDÍTE V TOM NEJAKÉ RIZIKÁ ALEBO JE TO BEŽNÉ?

Z pohľadu SNS sa držíme princípov zahraničnej politiky obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády. Rešpektujeme zmluvné zakotvenie SR a so znepokojením vnímame nielen množiace sa konflikty vo svete a Európe, ale aj sklony MZV a EZ k nekritickému preberaniu ich posudzovania od zahraničnej služby EÚ, či centrály NATO do našich politík. Je pravdou, že niekedy pri hodnotení nových aktuálnych zahraničnopolitických udalostí kladieme v SNS väčší dôraz na zohľadnenie záujmov SR a objektivity posudzovania situácií, než rezort zahraničia. Aj v takých prípadoch sa však snažíme po vzájomnej komunikácii nájsť čo najvhodnejšiu spoločne rešpektovanú pozíciu štátu. SNS považuje za správne rozvíjať korektné, dobré a vyvážené obchodné aj politické vzťahy so všetkými krajinami Európy, preto nepokladá za múdre, ani prezieravé označovať v oficiálnych dokumentoch štátu Ruskú federáciu za hrozbu, ani neúčinnými obchodno-politickými sankciami trestať vlastnú ekonomiku.

- AKO HODNOTÍTE VYHOSTENIE RUSKÉHO DIPLOMATA A NÁSLEDNÉ VYHOSTENIE SLOVENSKÉHO DIPLOMATA Z RUSKA?

Priznám sa, že nepoznám nezverejnené technické aspekty odôvodňujúce vyhostenie ruského diplomata našim MZV a EZ. Chcem však veriť, že pri vyhodnocovaní podnetu a informácií od Vojenského spravodajstva nedošlo v tomto vzťahovo zložitom období k účelovej interpretácii, či nešťastnému pochybeniu. Následná ruská odpoveď na vyhostenie ich diplomata bola iste očakávaná, je pochopiteľná a zodpovedá princípu reciprocity v medzinárodných vzťahoch.

- JE PODĽA VÁS PROBLÉM, ŽE SLOVENSKO NEMÁ SCHVÁLENÚ NOVÚ BEZPEČNOSTNÚ STRATÉGIU?

Vzhľadom na dynamicky sa meniace bezpečnostné pomery vo svete (najmä po nástupe D. Trumpa do prezidentského úradu v USA a zahájení budovania štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany EÚ (PESCO), by iste bolo vhodné zosúladiť platnú Bezpečnostnú stratégiu SR z roku 2005 so súčasnými, zmenenými bezpečnostnými pomermi. Dnes už zreteľne ambivalentný vzťah Bieleho domu k strategickej spolupráci s EÚ nám však ukazuje, že v oblasti bezpečnosti a obrany sa budeme musieť v Európe aj regióne viac opierať o vlastné schopnosti, zručnosti, partnerstvá a kapacity ako doposiaľ. Aj preto je dokument, ktorý nechal minister Lajčák pred viac ako rokom vypracovať u analytikov európskej pobočky americkej Carnegie Endowment for International Peace z Washingtonu, vo viacerých aspektoch neaktuálny a nášmu politickému prostrediu cudzí. Zmysluplná bezpečnostná stratégia by sa mala primárne vychádzať z princípov definovaných v ŠTÁTNEJ DOKTRÍNE SR, ktorú však ani po 25 rokoch fungovania štátu zatiaľ nemáme všeobecne ustálenú a prijatú. Preto nám neostáva iné, ako sa v bezpečnostnej politike opierať najmä o dlhodobé, overené, stabilné partnerstvá a požiadavku rešpektu k dôslednému uplatňovaniu medzinárodného práva.

- MÁ SLOVENSKO POTENCIÁL PRISPIEŤ V RÁMCI PREDSEDNÍCTVA V OBSE K RIEŠENIU KONFLIKTU NA UKRAJINE?

Iste je našim dôležitým záujmom posunúť riešenie tohto zmrznutého konfliktu do fázy, keď sa znepriatelené armády začnú sťahovať ďalej od frontových línií, aby sa do vojnou decimovaného regiónu začal vracať pokojný civilný život a vzťahy medzi znepriatelenými štátmi sa začali podľa medzinárodných dohôd z Minska meniť k lepšiemu. Verím, že slovenská diplomacia má istý potenciál posunúť súčasnú situáciu k lepšiemu, pokiaľ bude na oboch stranách konfliktu aká-taká vôľa usporiadať a stabilizovať pomery v regióne.
Pán minister má z obdobia výkonu funkcie Vysokého predstaviteľa EÚ v Bosne a Hercegovine isté skúsenosti z negociovania medzi znepriatelenými stranami v otvorenom konflikte. Jeho pozícia pri riešení problémov na Ukrajine však bude zložitejšia, preto bude dôležité vyhnúť sa známym pochybeniam z Bosny a viac položiť dôraz na schopnosť pozorne načúvať postojom a návrhom sporiacich sa strán, nájsť detaily v ktorých sa približujú a postupnými krokmi posúvať dialóg ku konštruktívnym riešeniam.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť