Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

26. 2. 2020 22:16:57

JASTRABY SA VYTEŠUJÚ, UŽ ZOSTAVUJÚ VLÁDU

JASTRABY SA VYTEŠUJÚ, UŽ ZOSTAVUJÚ VLÁDU

Aj keď sú Američania veľmi citliví na cudzie vplyvy do demokratického procesu ich volieb, bez ostychu organizujú a financujú farebné revolúcie, či modelujú volebné procesy a dosadzujú svoje vlády všade vo svete, kde sa im zažiada.

 Plano diskutovať o masívnej angažovanosti z USA financovaných mimovládok, našich oligarchov napojených na americký biznis, či zahraničím vlastnených médií v blížiacich sa víkendových parlamentných voľbách už asi nemá zmysel.

Pozoruhodný je však nedávny sprostredkovaný odkaz od tútorov tohto procesu našej ctenej „demokratickej opozícii“, ktorá sa ešte pred voľbami pustila do ruvačky o ministerské kreslá.

Bývalý Generálny tajomník NATO pán Anders Fogh Rasmussen, jej slušne odkázal, že je potešený rozhodnutím pána T. Valáška (bývalého riaditeľa európskej pobočky americkej Carnegie Endowment for International Peace) vstúpiť do politiky „lebo bol vždy efektívnym obhajcom záujmov svojej krajiny BEZ TOHO, ABY STRATIL ZO ZRETEĽA ŠIRŠIE CIELE ALIANCIE“.
(Zdroj: stránka Anders Fogh Rasmussen, príspevok z 20. februára 2020).

Opozícia týmto diplomaticky formulovaným posolstvom, dostala zvonka zrozumiteľné napomenutie, aby už preboha nebláznila a šarvátkami nekazila nádejnú volebnú prognózu, spolu s oznámením, že filantropi predsa vedia, kto má vládnuť, aby si tu zabezpečili potrebné veci.

Ak sa pozrieme na stanoviská bezpečnostných expertov, či do programov „kresťansko – liberálnej“ koalície, ktorá sa derie k moci, tak ani OĽaNO, PS/Spolu, Za ľudí, SaS, Most-Híd alebo KDH nemajú problém otvoriť naše územie rozmiestneniu amerických vojakov, či základní.

Minister Lajčák so súhlasom premiéra Pellegriniho stále bráni ukončeniu rokovaní s americkou stranou o medzinárodnej zmluve nazvanej Dohoda o „obrannej“ spolupráci a jej odmietnutí Slovenskou republikou.

Všetci spolu len kolektívne zahmlievajú a zavádzajú verejnosť podľa rovnakého scenára. Vraj žiadne základne, len modernizácia letísk. Že však sme v NATO a k stíhačkám F-16 treba aj amerických technikov a pod.

Všetko zle.

A. Klasifikácia NATO jednoznačne hovorí, že každý vojenský objekt, či areál ktorý má nejaká armáda v inom štáte je jej vojenskou základňou. Štyridsať muničných skladov pri Malackách, sklady pohonných hmôt, technologické aj ubytovacie zariadenia na letiskách v Kuchyni, aj na Sliači patriace US Army budú v zmysle uvedenej klasifikácie NATO, plnohodnotnými základňami USA na Slovensku, aj keď nám niektoré falošné politické duše realitu zahmlievajú a vydávajú to za „modernizáciu letísk“.

Skutočnosť, že Američan to s ich vybudovaním myslí úplne vážne, dokazuje aj výkaz finančných položiek schválených na ich vybudovanie zaznamenaný vo viacerých dokumentoch, napr. aj v rozpočte Ministerstva obrany USA, pozri str. 15 dole na stránke, ktorá sa zobrazí keď zadáte najskôr "https://comptroller.defense.go/“ a k tomu prilepíte “v/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_EDI_JBook.pdf“ (Ospravedlňujem sa, ale tento prevádzkovateľ nám blokuje propagáciu príspevkov s niektorými odkazmi).

B. Američanmi predložená „Dohoda o obrannej spolupráci“ je samostatná, dvojstranná, medzinárodná, prezidentská zmluva uzavretá len medzi USA a Slovenskou republikou. Ak by sa napríklad NATO rozpadlo, naše povinnosti voči USA z nej vyplývajúce ostanú naďalej v plnej platnosti.
Nie je recipročná. Hovorí o právach americkej armády na Slovensku a povinnostiach Slovenskej republiky, ktoré musí strpieť. Slovenskej armáde nedáva analogické práva v USA, a neukladá Spojeným štátom rovnaké povinnosti, ktoré by museli strpieť. Nie je o spolupráci, je jednostranná, až vazalská.
(Znenie jej návrhu predloženého americkou stranou je možné nájsť pod odkazom „tu“ v článku s názvom „Aká je „tá“ judášska zmluva s Američanmi? Prišiel nám anonymný prefotený text, ktorý sa tvári, že tak nejako by mohla vyzerať“).

Len pre priblíženie charakteru záväzkov SR uvediem niekoľko citátov z Článku III podľa bodov:
„1. Ozbrojené sily USA, zmluvní dodávatelia USA, rodinní príslušníci ... sú oprávnení nerušene vstupovať do dohodnutých objektov a priestorov a ich využívať za účelom ... návštevy, tréningu, cvičenie, manévrov, ... dopĺňania pohonných hmôt do lietadiel a plavidiel, pristávania a opráv lietadiel, ... ubytovania personálu, komunikácii, rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl ...“ a pod.
„2. Na zabezpečenie týchto činností a účelov SR udeľuje Ozbrojeným silám USA, oprávnenie kontrolovať za účelom ochrany a bezpečnosti vstup do dohodnutých objektov a priestorov ...“, atd.
„3. Výkonný orgán SR, ak o to bude požiadaný uľahčí Ozbrojeným silám USA ... dočasný prístup a využitie verejných pozemkov a objektov ... a dočasný prístup a využitie SÚKROMNÝCH pozemkov a objektov... Takéto uľahčenie bude poskytnuté ... BEZODPLATNE.“ !!!
„5. SR poskytne všetky dohodnuté objekty a priestory ... BEZ VYŽADOVANIA NÁJOMNÉHO, alebo obdobných poplatkov.“

Americkou stranou užívané areály, objekty, aj personál majú byť popri tom, podľa zmluvy, vyňatí z jurisdikcie (právomoci) Slovenskej republiky v civilnoprávnych, aj trestnoprávnych veciach.

Kvôli americkým technikom od výrobcu F-16 takúto zmluvu nepotrebujeme. Ani ruskí technici zabezpečujúci u nás servis lietadiel MIG nie sú ozbrojenou zložkou ruskej armády.

To, že sa nám jastraby už dnes vytešujú a potichu zostavujú vládu, nie je pre Slovensko práve najlepším signálom. Ale mohli by sme sa vo voľbách možno lepšie zmobilizovať a aspoň vyvážiť ich obrovskými peniazni vyhecovaný voličský potenciál ...
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama