Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

26. 2. 2020 22:19:09

ISTANBULSKÁ SCHIZOFRÉNIA V KDH

ISTANBULSKÁ SCHIZOFRÉNIA V KDH

Hodnotenie mimoriadnej schôdze NR SR prinieslo v predvolebnej diskusii „Duel v Téme dňa“ televízie TA3, aj tému Istanbulského dohovoru, o ktorom má (kvôli perfídnym obštrukciám prezidentského paláca) Národná rada SR hlasovať už po tretí raz.

 Môj partner v diskusii, predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský (reprezentujúci KDH), televíznych divákov so šarmom opakovane uisťoval, že jeho politické hnutie - KDH, uplatňovanie tohto dohovoru na Slovensku vždy odmietalo a nikdy nedopustí ...

No, niečo tu nesedí.

Súhlas s podpisom Istanbulského dohovoru totiž vyslovila vláda Ivety Radičovej na svojom rokovaní 4. mája 2011 (ktoré podľa zápisu viedli striedavo pani predsedníčka vlády a pán J. Figeľ, 1. podpredseda vlády a predseda KDH). V bode C.2. uznesenia vláda ministerstvám súčasne ULOŽILA! predložiť návrh na ratifikáciu dohovoru AŽ „PO PRIJATÍ potrebných legislatívnych opatrení zabezpečujúcich vykonávanie dohovoru“!

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/5195/1

Znamená to, že predstavitelia KDH v roku 2011 nielenže odsúhlasili pristúpenie Slovenskej republiky k Istanbulskému dohovoru, ale rozhodli aj o tom, že Slovensko NAJSKÔR ZABEZPEČÍ VYKONÁVANIE DOHOVORU a až potom, keď budú ustanovenia a záväzky z neho vyplývajúce riadne zavedené do nášho každodenného života, postúpi ho vláda na dodatočnú ratifikáciu Národnej rade SR !

Napriek tomu, že Istanbulský dohovor reálne vstúpil do platnosti až 1. augusta 2014 naše štátne inštitúcie z titulu vyššie uvedeného uznesenia vlády č. 297/2011 (prijatého s podporou reprezentantov KDH) implementovali jeho ustanovenia v „rodovej“ oblasti a rozdávali štátne peniaze na rozličné činnosti a projekty posilňujúce postavenie LGBT komunity od roku 2011, až do augusta 2017. (Keď súčasná vláda na podnet SNS uznesením č. 379/2017 všetky tieto aktivity zastavila.)

Oficiálne dokumenty z archívu Vlády SR teda dokazujú, že práve KDH je tou politickou stranou, ktorá nám (spolu s SDKU, SAS a MOST-HÍD) problém s Istanbulským dohovorom na Slovensko priniesla.

Stála nielen za rozhodnutím podpísať a zaviazať Slovenskú republiku plnením pochybných ustanovení Istanbulského dohovoru, ale aj za zvláštnym rozhodnutím vlády, najprv ho nenápadne uviesť do reálneho života, a až potom nechať ratifikovať Národnou radou SR.

Koncom roka to boli opäť dámy z aktuálnej kandidátky KDH, ktoré nám 28.11. 2019 v NR SR nepodporili návrh na odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasklub&ID=43453

Po dohode, koordinácii, aj spolupráci s liberálmi sa minulý týždeň nové členky KDH opäť postavili proti otvoreniu mimoriadnej schôdze NR SR, ktorá má na programe definitívne odmietnutie Istanbulského dohovoru.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasklub&ID=43622

Doterajšie reálne činy Kresťanskodemokratického hnutia vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru sú teda preukázateľne v príkrom rozpore s politickými deklaráciami predstaviteľov KDH.

V roku 2011 KDH na vládnej úrovni odobrilo podpis Istanbulského dohovoru a jeho uplatňovanie ešte pred ratifikáciou. Dnes poslankyne NR SR, z kandidátky KDH do volieb 2020, blokujú definitívne odmietnutie ratifikácie tohto perfídneho dokumentu.

Reálne kroky Kresťanskodemokratického hnutia, nielen vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru, ale aj v iných oblastiach kresťanskej politiky sa často rozchádzajú s jeho programovo deklarovanými cieľmi. KDH od počiatku funguje len ako poskok liberálnej pravice, ktorý vždy disciplinovane a úslužne legitimizuje jej občasné vlády (periodicky devastujúce Slovensko).

Je to spôsobené pravdepodobne tým, že Kresťanskodemokratické hnutie sa sformovalo a dones politicky pôsobí, viac ako predĺžená ruka cudzej, elitárskej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angely Merkelovej na Slovensku, než ako autentická kresťansko-demokratická strana, vychádzajúca z našich, domácich cyrilo-metodských väzieb a tradícií.
Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama