Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

27. 2. 2020 10:34:18

EURÓPSKY SÚD ROZHODOL: PLOTY VOČI MIGRANTOM SÚ LEGITÍMNE !

EURÓPSKY SÚD ROZHODOL: PLOTY VOČI MIGRANTOM SÚ LEGITÍMNE !

Prelomové rozhodnutie Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva z 13. februára 2020 v kauze sťažovateľov občana N.D. z Mali a občana N.T. z Pobrežia slonoviny voči Španielsku, nečakane uznalo právo členských štátov uzavrieť svoje hranice nelegá

https://hudoc.echr.coe.int/eng…

Na Veľký senát sa v odvolacom konaní obrátila španielska vláda potom, čo bolo Španielsko v októbri 2017 rozsudkom sekčného senátu uvedeného súdu odsúdené za porušenie ľudských práv sťažovateľov ktorí, boli v roku 2014 po násilnom prekonaní hraničného oplotenia v Melille vyhnaní pohraničnou strážou spolu s desiatkami ďalších Afričanov späť do Maroka. Sťažovatelia sa odvolávali na porušenie článku 4 dodatkového protokolu Zmluvy, týkajúceho sa zákazu kolektívneho vyhostenia cudzincov a okrem toho napádali aj upretie práva na uplatnenie opravného prostriedku pri okamžitom vyhostení.

Španielska vláda sa hájila tým, že predsa nešlo o utečencov (s právom na azyl), ale o ekonomických migrantov, prichádzajúcich z bezpečného štátu, ktorí nevyužil legitímnu možnosť vstupu do Španielska, ale prekročili hranicu za použitia sily, ako súčasť niekoľko stočlennej útočiacej skupiny. Štát má pritom povinnosť voči svojim občanom chrániť zákonnosť a poriadok, ako aj svoje územie pred zvonka prichádzajúcim násilím.

Veľký senát Európskeho súdu pre ľudské práva po dlhom a rozsiahlom dokazovaní v spore medzi ľudsko-právnymi expertmi, či aktivistami proti zástupcom štátu rozhodnutím č. 8675/15 a 8697/15 vyriekol, že španielska vláda pri vyhosťovaní dvoch sťažovateľov zo subsaharskej Afriky občana N.D. z Mali a občana N.T. z Pobrežia slonoviny neporušila európske právo.

Svojim rozsudkom v uvedenom spore tak súčasne rozhodol, že štáty na vonkajšej, „schengenskej“ hranici majú legitímne právo vybudovať si na svoju ochranu zádržné zariadenia, ploty, či bariéry a majú tiež právo, v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami (pozn. - ako dobre, že SNS presadila zablokovanie prijatia záväzkov Globálneho paktu OSN o migrácii na Slovensku), zadržiavať aj vracať späť na územie susedného štátu tých migrantov, ktorí ju nezákonne, či násilne prekračujú.

Rozhodnutie Veľkého senátu nakoniec prinieslo po štyroch rokoch aj zaslúženú satisfakciu maďarskej vláde, ktorú mnohí bruselskí politici dlhé roky nevyberaným spôsobom perzekvovali za vybudovanie zádržného oplotenia na vonkajšej hranici Európskej únie a za jej dôslednú ochranu pred rozsiahlymi nájazdmi migrantov, nelegálne putujúcich do európskeho vnútrozemia.

Výrok súdu je však na druhej strane aj trpkým, dodatočným priznaním toho, že správanie sa Európskej komisie, ako aj viacerých predstaviteľov európskych štátov počas migračnej vlny 2015, ktorí svojvoľne (v rozpore s pravidlami Dublinského dohovoru), otvárali migrantom hranice bolo nielen ťažkým zlyhaním týchto politikov, ale aj hrubým porušením práv občanov Európskej únie dodnes vystavených kriminalite a neodôvodnenému bremenu financovania dnes už dlhodobého pobytu státisícov nelegálnych prišelcov.

V období, keď sa nemecké trio - predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, nemecká kancelárka Angela Merkel, s jej ministrom vnútra Horstom Seehoferom - chystá už v marci vynútiť si od členských štátov súhlas na takú zmenu Dublinského dohovoru, ktorá by odobrala členským štátom právo samostatne rozhodovať o pobyte imigrantov na ich území a prevzala ho na novú európsku agentúru EUAA, oprávnenú následne aj určovať nám o aký tzv. „spravodlivý podiel“ agentúrou prijatých imigrantov sa má Slovensko postarať, je rozhodnutie sedemnásť členného Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva prelomové.

Je plným potvrdením správnosti riešenia migračnej politiky opatreniami presadzovanými skupinou V4 a silným dôvodom na to, aby sa Slovenská republika už nenechala vtiahnuť do dobrovoľne, nad rámec medzinárodného práva prijímaných záväzkov a zmien, devastujúcich nielen životnú úroveň a bezpečnosť EÚ, ale aj civilizačné a kultúrne hodnoty Európy, ktoré nám opäť v Bruseli nastražila Merkelovej multikultúrna a pro-imigračná kamarila.

Bola by to preto veľká škoda, ak by sme v čase, keď nám už aj Veľký senát Európskeho súdu pre ľudské práva priznáva právo chrániť si svoje územie potrebnými prostriedkami pred nelegálne putujúcimi hordami z Ázie, či Afriky, svojou ľahostajnosťou pri voľbách, ponechali právo reprezentovať náš štát ľuďom schopným bez mihnutia oka, s ľahkosťou a šarmom podpísať našu kapituláciu v už takmer vyhratom súboji o zachovanie si práva slobodne rozhodovať o tom, komu sa dovolíme u nás usadiť, a komu nie.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama