Ing. arch. Jaroslav Paška

  • SNS
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1,88. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

14.4.2019 19:58:45

BRUTÁLNY ŠKANDÁL REZORTU ZAHRANIČIA

BRUTÁLNY ŠKANDÁL REZORTU ZAHRANIČIA

...

Poslanci NR SR sa už od začiatku marca (keď sa Z MÉDIÍ !!! dozvedeli o tom, že minister Lajčák už dlhší čas vyjednáva akúsi zmluvu o podmienkach pôsobenia amerických vojsk na Slovensku) márne domáhajú, aby im ministerstvo sprístupnilo text AMERIČANMI PREDLOŽENÉHO NÁVRHU tejto zmluvy.

Podľa odborných analýz ministerstva obrany a jeho stanoviska (zverejneného 11. marca 2019) je cieľom tejto bilaterálnej, medzinárodnej zmluvy, stojacej nad zákonmi SR, vytvorenie exkluzívnych podmienok pre rozmiestňovanie príslušníkov US Army na Slovensku, zavedenie uplatňovania jurisdikcie cudzieho štátu na našom území a závažné obmedzenie suverenity Slovenskej republiky.

Vzhľadom na ústavný charakter a široký rozsah Američanmi sformulovaných nárokov voči slobodnej, suverénnej Slovenskej republike bolo povinnosťou ministra zahraničia okamžite informovať o týchto amerických požiadavkách nielen prezidenta, ale aj parlament a Vládu SR.

Miesto toho prišiel 21. marca minister Lajčák poslancom NR SR len tak, s ľahkosťou oznámiť, že áno, vedie s Američanmi dialóg o zmluve Defense Cooperation Agreement, ale text východiskového, americkou stranou sformulovaného základu zmluvy (s odvolaním sa na prebiehajúce rozhovory) poslancom NR SR nesprístupní !

Škandálom, ale skutočne brutálnym škandálom je spôsob, ako sa dnes takmer po mesiaci slušného, legitímneho, ale márneho domáhania sa zverejnenia základných informácií o americkom NÁVRHU zmluvy (DCA) od zo zákona príslušnej osoby, od zo zákona príslušnej inštitúcie (MZV a EZ) slovenská verejnosť, ale aj poslanci parlamentu (!!!) dozvedajú všetky tieto dôležité informácie akýmsi zvláštnym spôsobom, prostredníctvom elektronických MÉDIÍ ...
https://www.hlavnespravy.sk/aka-je-ta-judasska-zmlu…/1719627

Zdá sa, že už aj ministerskí zamestnanci mali plné zuby nelegálneho utajovania tohto ponižujúceho a hanebného dokumentu, keď sa odhodlali sprístupniť ho širokej verejnosti takýmto pokútnym spôsobom. Po skúsenostiach Zuzany Hlávkovej, ktorá už v roku 2016 poukázala na podivné maniere v práci MZV sa im ani nedá čudovať.

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť