Ing. Milan Mojš

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -3. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Detail

Kontakty

  • milan_mojs@nrsr.sk

Súčasná stranícka funkcia

Súčasné mandáty

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

2016

Mandáty z minulosti

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

2012 - 2016

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

2012 - 2016

Stála delegácia NR SR do Parlamentného shromáždenia Organizace pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrópe

2012 - 2016

Tieto údaje boli publikované správcom profilu. Ak údaje nie sú aktuálne alebo úplné, môžete správcu profilu požiadať o doplnenie. V takom prípade, prosíme, uveďte konkrétne aké údaje nie sú aktuálne, alebo chýbajú. Ďakujeme.

SuperFooterAdvertCode