Ing. Ľubomír Petrák, CSc.

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,33. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír Petrák, CSc. dostal(a) novú otázku

PREČO?

Pán Petrák, pýtam sa Vás, ako predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu a šport .... prečo päť zo šiestich cirkevných osemro...

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír Petrák, CSc. dostal(a) novú otázku

Dobrý deň, asi budete súhlasiť s tým, že kvalita absolventov našich VŠ (nielen ich) má klesajúcu tendenciu. Ale, ako by ...

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
SuperFooterAdvertCode