Ing. Ľubomír Petrák, CSc.

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 0,2. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír Petrák, CSc. dostal(a) novú otázku

Školstvo

Začína škola :-( čo urobíte pre učiteľskú obec, aby sa ich spokojnosť preniesla aj na naše deti? Platy, učebnice, podmi...

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír Petrák, CSc. dostal(a) novú otázku

PREČO?

Pán Petrák, pýtam sa Vás, ako predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu a šport .... prečo päť zo šiestich cirkevných osemro...

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír Petrák, CSc. dostal(a) novú otázku

Dobrý deň, asi budete súhlasiť s tým, že kvalita absolventov našich VŠ (nielen ich) má klesajúcu tendenciu. Ale, ako by ...

Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
Ing. Ľubomír  Petrák, CSc.
SuperFooterAdvertCode