Dr.h.c., Ing. Tibor Mikuš, PhD.

  • ND
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -3. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dr.h.c., Ing.  Tibor Mikuš, PhD.
Dr.h.c., Ing. Tibor Mikuš, PhD. dostal(a) novú otázku

Kedy ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať pán Mikuš, kedy plánujete zvolať ustanovujúce zasadnutie novozvoleného krajského zastupiteľst...

Dr.h.c., Ing.  Tibor Mikuš, PhD.
Dr.h.c., Ing.  Tibor Mikuš, PhD.
Dr.h.c., Ing. Tibor Mikuš, PhD. dostal(a) novú otázku

Karate

Stretávate sa niekedy s Františkom Šebejom? Na jednej strane ste politickými súpermi, na druhej obaja až symbolmi sloven...

SuperFooterAdvertCode